Димитров, Петров & Ko.

20 years together
Богдан Петров
Георги Димитров
Александър Тодоров

A full range business law firm

Dimitrov, Petrov & Co. is a Bulgarian law firm having its head office in Sofia and an office in Varna. Established in 1997 the firm has exclusively focused its activities in the areas of commercial law, information and communications technology law, intellectual property law, foreign investments and real estate law and brings together a rapidly growing team of highly qualified lawyers.

Global thinking and local expertiSe

Dimitrov, Petrov & Co. is a Bulgarian law firm having its head office in Sofia and an office in Varna. Established in 1997 the firm has exclusively focused its activities in the areas of commercial law, information and communications technology law, intellectual property law, foreign investments and real estate law and brings together a rapidly growing team of highly qualified lawyers.

Professionalism and effectiveness

Dimitrov, Petrov & Co. is a Bulgarian law firm having its head office in Sofia and an office in Varna. Established in 1997 the firm has exclusively focused its activities in the areas of commercial law, information and communications technology law, intellectual property law, foreign investments and real estate law and brings together a rapidly growing team of highly qualified lawyers.

Последни новини

Декември 2017

ЕС публикува списък на некооперативните в данъчно отношение юрисдикции

Вижте повече

Публикации

Зоя Тодорова

Ръководство относно споразуменията със служители за въздържане от конкуренция в Европа, Средния Изток и Африка - България

Вижте повече

Цитати

„Изключителни адвокати, които разбират банковия сектор“.

Europe, Middle East and Africa Legal 500