Димитров, Петров & Ko.

20 years together
Богдан Петров
Георги Димитров
Александър Тодоров

A full range business law firm

Dimitrov, Petrov & Co. is a Bulgarian law firm having its head office in Sofia and an office in Varna. Established in 1997 the firm has exclusively focused its activities in the areas of commercial law, information and communications technology law, intellectual property law, foreign investments and real estate law and brings together a rapidly growing team of highly qualified lawyers.

Global thinking and local expertiSe

Dimitrov, Petrov & Co. is a Bulgarian law firm having its head office in Sofia and an office in Varna. Established in 1997 the firm has exclusively focused its activities in the areas of commercial law, information and communications technology law, intellectual property law, foreign investments and real estate law and brings together a rapidly growing team of highly qualified lawyers.

Professionalism and effectiveness

Dimitrov, Petrov & Co. is a Bulgarian law firm having its head office in Sofia and an office in Varna. Established in 1997 the firm has exclusively focused its activities in the areas of commercial law, information and communications technology law, intellectual property law, foreign investments and real estate law and brings together a rapidly growing team of highly qualified lawyers.

Последни новини

Юни 2017

Общото събрание на Гражданска колегия на Върховен касационен съд прие тълкувателно решение по някои въпроси, свързани с придобиване на правото на собственост върху недвижим имот на основание публична продан

Вижте повече

Публикации

Мартин Захариев

Еволюцията на европейското законодателство за защита на личните данни относно автоматизираното профилиране

Вижте повече

Цитати

Екипът на Димитров, Петров и Ко. следва уникален бизнес модел, който му осигурява абсолютно господство на ТМТ пазара.

Chambers Europe цитира клиент