20 years together

Александър Георгиев

Адвокатски сътрудник

Александър Георгиев е студент последна година в Юридическия факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“. Присъединява се към екипа на DPC чрез програмата на дружеството за подбор на стажанти.

Александър работи активно в областта на търговското право и гражданския процес, конституционното право и изборния процес, административен процес и административно- наказателно право.

Владее английски език, ползва немски.

Изпрати съобщениеClose