20 years together

Биляна Ангелова

Съдружник

Образование
 • 2016 г. – Стипендиант на лятната програма за млади лидери и предприемачи на Фондация „Америка за България“, САЩ
 • 2015 г. – Стипендиант за летен курс по европейско право на интелектуалната собственост, Трир, Германия, Academy of European Law (ERA)
 • 2015 г. – Представител по индустриална собственост в областта на патентите към Патентното ведомство на Република България
 • 2014 г. – Представител по индустриална собственост в областта на търговските марки и промишления дизайн към Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар
 • 2010 г. – Стипендиант за европейско лятно училище „Central Europe in the EU – After the Lisbon Treaty”, Прага, Чехия, EUROPEUM Institute for European Policy
 • 2007 – 2012 г. – Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, Магистър по право

горе

Професионален опит
 • Присъединява се към екипа на „Димитров, Петров и Ко.” през 2009 г.

горе

Сфери на дейност
 • Право на интелектуална собственост, фармацевтично право, защита на личните данни, трудово право, правно съдействие във връзка с пребиваването на чужденци в страната, административно представителство

горе

Членство в професионални организации
 • Софийска адвокатска колегия (САК)
 • Представител по индустриална собственост в областта на патентите към Патентно ведомство на Р България
 • Представител по индустриална собственост в областта на търговските марки и промишления дизайн към Патентното ведомство на Р България
 • Европейски представител - търговски марки и промишлен дизайн
 • Комитет по авторско право към INTA
 • Асоциация за търговски марки на Европейските общности (ECTA), Интернет комитет 

горе

Езици
 • английски, немски

горе

Изпрати съобщениеClose