20 years together

Богдан Петров

Съдружник

Адв. Богдан Петров е основател и съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” Ръководи Отдела по енергийно право, както и по Обществени поръчки.

Завършва право в СУ „Св. Климент Охридски” (1994 г.) и специализира мениджмънт в Университета за национално и световно стопанство. Освен това завършва и курс по право на предприемачеството и инвестициите, проведен от Международната организация за развитие на правото (IDLO) в Рим, Италия (2003 г.).

Адв. Петров участва в разработването на множество законови и подзаконови нормативни актове, между които Закона за електронните съобщения, Закона за електронната търговия, измененията в Закона за кадастъра и имотния регистър, както и други подзаконови актове.

Адв. Петров има повече от 10 години опит в управлението на водещи проекти и международни сделки за придобиване на телекомуникационни и енергийни дружества, както и дружества, занимаващи се с информационните и комуникационни технологии в България. Автор е на изследвания и статии в тези области, публикувани в национални и международни издания. Адв. Петров оглавява екипа на „Димитров, Петров и Ко.” в множество сделки по сливания и придобивания, сред които и продажбата на мажоритарния дял в третия мобилен оператор в страната, при която консултира водещ британски инвеститор – една от най-големите сделки по придобивания в телеком сектора в България за последните няколко години.

Значителният опит на адв. Петров включва консултиране на енергийни дружества по всички въпроси, свързани с възможностите за развиване на бизнес в енергийния сектор в България, съдействие при лицензионни процедури, при приватизацията на енергийния сектор в България и др. Авиолинии, дружества за производство на стомана, телеком оператори, дружества за изграждане на пътища, енергийни дружества и различни държавни институции се доверяват на адв. Петров за правна помощ при сложни казуси, свързани с търговското право.

Адв. Петров е член на Международната асоциация на юристите (IBA), на Софийския адвокатски съвет и Центъра по право на информационните и комуникационни технологии. Владее английски език.

Изпрати съобщениеClose