20 years together

Бояна Милчева

Съдружник

  • Милчева, Б., Иванова, П., "Първи стъпки по въвеждане на единна информационна точка в България", Сп. „Собственост право“, изд. „Труд и право“, София, 2017 г., кн. 7;
  • Милчева, Б., Захариев, М.,  "Клаузи на FIDIC за многоетапно разрешаване на спорове в светлината на българското право", Kluwer Arbitration Blog, Март 2017 г.;
  • Милчева, Б., Захариев, М., "FIDIC по света – България", Construction Law International, International Bar Association, Март 2017 г.;
  • Милчева, Б., Иванова, П., "Правен статут и право на собственост върху електронни съобщителни мрежи и електронна съобщителна инфраструктура", Сп. „Собственост право“, изд. „Труд и право“, София, 2015 г., кн. 12

Изпрати съобщениеClose