20 years together

Бояна Милчева

Съдружник

  • 2015 г. – Експерт в работна група между Българското общество по строително право и Камарата на Строителите по изготвянето на типови договорни условия за обществени поръчки на база Жълта и Червена книги на ФИДИК;
  • 2008 г. – Експерт в работната група по изготвянето на Наредбата за административните услуги и Наредбата за електронните административни услуги. Участие в работната група по изготвянето на Инструкциите за наименованията на домейните и поддомейните, използвани от администрациите, и Инструкциите за изискванията към дизайна на интернет страниците на администрациите; 
  • 2007 г. – Експерт в работната група за изготвяне на Закона за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация относно повторната употреба на информацията в обществения сектор съгласно изискванията на ЕС, възложено от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения;
  • 2007 г. – Експерт в работната група за изготвяне на Законa за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис;
  • 2006 г. – Експерт в работна група към Държавната агенция за информационни технологии и съобщения по изготвянето на Закона за електронните съобщения, възложено от Комисията за регулиране на съобщенията;
  • 2005 г. – Експерт в работната група към Центъра по право на информационните и комуникационните технологии (ЦПИКТ) за изготвянето на Закона за електронните съобщения (acquis 2002), възложено от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
  • 2005 г. – Експерт в работната група към ЦПИКТ във връзка с предложенията за изменение на правната рамка на електронната търговия. Възложено от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения.  
 

Изпрати съобщениеClose