20 years together

Методи Байкушев

Съдружник

 • Април 2017 г. – Участник в Парижка седмица на арбитража на ICC, Париж, Франция;
 • Март 2017 г. – Участник в Среща на постоянните ръководители на националните комитети на ICC, Лондон, Великобритания;
 • Януари 2017 г. –  Преподавател по бизнес право в Американския университет в България, гр. Благоевград;
 • Октомври 2015 г. – Участник в Годишната конференция на Международната адвокатска колегия във Виена, Австрия;
 • Юни 2015 г. – Участник в Петата ICC YAF глобална конференция, Лондон Великобритания;
 • Юни 2013 г. – Лектор на регионалната конференция „Прозрачността в обществените поръчки”, организирана съвместно от Американската търговска камара и Американското посолство, гр. София. Тема: „Обществените поръчки в България от гледна точка на бизнеса”;
 • Април 2012 г. – Гост лектор в класа по бизнес право на Магистърската програма по бизнес администрация на Американския университет в България, гр. София. Тема: „Практически аспекти на българското право, в частност процесуално представителство, дружествено право и обществени поръчки”;
 • Януари 2010 г., 2011 г. – Гост лектор в класа по бизнес право на Магистърската програма по бизнес администрация на Американския университет в България, гр. София. Тема: „Процесуално представителство и обществени поръчки”;
 • Октомври 2010 г. – Участник в семинар на тема „Последни изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки”, организиран от Национален център за юридическо обучение, гр. София;
 • Ноември 2009 г. – Участник в двудневен семинар: „Искове по ФИДИК – предявяване, защита и разрешаване на искове по ФИДИК Договори 1999”, Амстердам, Холандия;
 • Март 2009 г. – Гост лектор в класа по бизнес право на Магистърската програма по бизнес администрация на Американския университет в България, гр. София. Тема: „Процесуално представителство съгласно новия ГПК”;
 • 2008 г. – Гост лектор в класа по бизнес право на Американския университет в България, гр. Благоевград;
 • Ноември 2008 г. – Участник в семинар на тема „Обществени поръчки” организиран от Европейския център за обучение;
 • 2007 г. – Участник в семинар на тема „Нов граждански процесуален кодекс” организиран от Атлас Консултинг;
 • 2007 г. – Участник в семинар на тема „Закон за устройство на територията” организиран от издателство „Сиела”;
 • 2006 г. Участник в семинар на тема „Административно процесуален кодекс” организиран от Национален център за юридическо обучение;
 • 2006 г. Участник в „Курс за младши адвокати за изграждане на практически адвокатски умения за работа по гражданско-правни казуси”, организиран от Американската асоциация на юристите и Центъра за обучение на адвокатите „Кръстю Цончев”;
 • 2006 г. Участник в семинар „ДДС в ЕС Облагане по новия ЗДДС на търговията в рамките на Европейския съюз”, организиран от Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.

Изпрати съобщениеClose