20 years together

Методи Байкушев

Съдружник

  • 2014 г. - „България: съвети за политиките и подкрепа за провеждането на реформа за електронно възлагане на договори в сектора на обществени поръчки" (“Bulgaria: Policy Advice and Implementation Support for e-Procurement Reform in the Public Procurement Sector”); 
  • Май-юни 2010 г. Обучение на държавни съдебни изпълнители по ГПК, Министерство на правосъдието с фин. подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, Лектор

Изпрати съобщениеClose