20 years together

Павлина Иванова

Старши адвокат

Павлина Иванова е Старши адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“, към чийто екип се присъединява през 2006 г. Тя е завършила право в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Към настоящия момент практикува в областта на вещното право, строителното право, търговското право, правото на интелектуалната собственост и процесуалното представителство.
 
Павлина има богат опит в предоставянето на комплексни правни услуги на местни и чуждестранни клиенти през целия процес на инвестиции в недвижими имоти – правни анализи и дю дилиджънс, преговори, придобиване, строителство, отдаване под наем и продажба на сгради, етажна собственост и т.н. Притежава умения в подготовката на различни видове договори и в консултации във връзка с придобиване и наемане на имущество, както и във връзка с всички дейности, свързани с изграждане и управление на имоти. 
 
През 2015 г. Павлина Иванова спечели стипендията на Международната асоциация на юристите (IBA) в раздел „Вещно право“. Адв. Иванова е представител по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни към Патентното ведомство на Република България.
 
Представителен опит:
 
Опит във вещно и строително право:
 Представлява голямата верига супермаркети СБА Варна ООД в административни процедури пред Община Варна и административни съдилища относно статута на един от магазините ѝ;
 От 2012 г. предоставя правно съдействие на водещ играч на местния пазар по отношение на закупуване и отдаване под наем на бизнес имоти и парцели за бензиностанции и свързаните с това съдебни спорове;
 Изготвя пълен анализ на правното състояние на няколко национални и регионални оптични мрежи във връзка с придобиването им;
 Успешно съдейства на норвежки инвеститор в недвижими имоти при придобиването на портфейл от ваканционни апартаменти в черноморския курорт Ахелой;
 Ангажирана от водещ телекомуникационен оператор за изготвянето на цялостен анализ на съответствието на българското законодателство с Директива 2014/61/ЕС относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи;
 Осигурява правна помощ на „Белвекс” ООД в процедура за наемане на един от най-добрите плажове по черноморското крайбрежие, включително и в жалбата на незаконни административни актове, издадени от компетентните органи;
 Действа от името на български инвеститор за придобиване на няколко недвижими имота на Черноморието и в град София, както и изготвя правен анализ на 70 земеделски парцела с цел да бъдат използвани като обезпечение;
 Осигурява цялостна правна помощ на компания за недвижими имоти във връзка с преструктурирането на дейността ѝ, включително регистрациите в Агенцията по вписванията и Имотния регистър;
 Осигурява правна помощ на група чуждестранни клиенти в процедурата по издаване на разрешения за ползване на сгради, придобити „на зелено“;
 Успешно представлява клиент пред районен граждански съд в защита срещу неправомерни действия на съдебен изпълнител по отношение на недвижими имоти.
 
Опит в право на интелектуалната собственост и друг опит:
 Притежава значителен опит в оказването на съдействие на местни и чуждестранни клиенти при регистрацията на търговски марки, прехвърлянето на обекти на интелектуалната и индустриалната собственост, изготвянето на лицензионни договори, процесуално представителство при спорове за авторски права и др.;
 Част от екипа на ДПКо, който подпомага квесторите на „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност) в пълния правен анализ на повече от 95% от кредитното портфолио на банката, възлизащо на 2.9 милиарда евро, като част от процеса на оценяване на активите, възложен от Българската народна банка;
 Част от екипа, изготвил пълен анализ на огромен проект за разпределение на природен газ, включващ задълбочен анализ на законодателството за насърчаване на инвестициите;
 Представлява водеща болница в София пред Софийски градски съд и Софийски апелативен съд в 5 дела, 3 от които са базирани на твърдения за лекарски грешки.
 
Адв. Иванова е член на Софийската адвокатска колегия.
 
Владее отлично английски и има добри познания по руски език.
 

 

Изпрати съобщениеClose