20 years together

Поля Донкова

Адвокат

Поля Донкова се присъединява към екипа на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ през декември 2015 г. в резултат на участие в програмата за подбор на стажанти на дружеството.
 
Завършила е право в Софийски университет „Свети Климент Охридски“, Юридически факултет, и специализира в областта на дружественото и търговското право, сливанията и придобиванията, данъчното право, първично публично предлагане (ППП) и капиталовите пазари.
 
Владее отлично английски език.

Изпрати съобщениеClose