20 years together

Росица Василева

Адвокат

Росица Василева завършва право в Софийски университет „Свети Климент Охридски“ през 2013г. със специализация по международно право, след което посещава редица курсове по Европейско законодателство.

Като адвокат, Росица придобива задълбочени познания в областта на корпоративното, търговското, конкурентното и трудовото право, законодателството на ЕС, защитата на личните данни. Натрупва допълнителен практически опит във всички тези сфери като външен правен консултант в българското подразделение на световен гигант в тютюневата промишленост.

В DPC Росица активно се занимава с изготвяне на правни становища и търговски договори и предоставя правни съвети на компании от различни индустрии.

Член е на Софийска Адвокатска колегия.

Владее свободно английски език, ползва испански и френски.

Изпрати съобщениеClose