20 years together

История

„Димитров, Петров и Ко.” е адвокатско дружество със седалище в гр. София, България. От основаването си през 1997 г. от проф. д-р Георги Димитров и адв. Богдан Петров, кантората продължава да задълбочава специализацията си в областта на търговското право, правото на информационните и комуникационни технологии, правото на интелектуална собственост, недвижими имоти, вещно право и процесуално представителство, както и да разширява екипа си от висококвалифицирани юристи. През 2005 г. Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” отвори и първия си офис извън София — в гр. Варна.

Редица водещи международни и български организации, както и държавни институции се доверяват на професионализма на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”, а признати международни кантори избират дружеството за свой партньор при консултирането на международни проекти.

„Димитров, Петров и Ко.” се нарежда сред десетте най-престижни адвокатски дружества в България. Най-уважаваните правни издания в Европа и света като The Legal 500, Chambers Europe и IFLR 1000 в ежегодните си издания препоръчват „Димитров, Петров и Ко.” като една от най-успешните и надеждни правни кантори в България.