20 years together

Партньорства

Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” поддържа трайно и устойчиво професионално сътрудничество по конкретни проекти с някои от най-големите и утвърдени международни правни кантори. Кантората членува в Американската търговска камара (AmCham), Българо-швейцарската търговска камара, Италианската търговска камара в България, Българо-германската индустриално-търговска камара и Българо-руската търговско-промишлена палата, които са сред основните фактори движещи развитието на конкурентна бизнес среда на българския пазар. Активен член е също на Международната асоциация на търговските марки (INTA).

От 2005 г. Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” е член на МЕРИТАС – реномирана мрежа за международно правно сътрудничество, включваща близо 200 независими престижни правни кантори от над 70 страни с близо 7,000 адвокати в целия свят. Членството в Меритас е възможно само след отправена покана и специална процедура за подбор, като във всяка юрисдикция има само по един член. Всички членове са обединени от общи цели, от стремежа да предлагат правни услуги в съответствие с националните и глобалните нужди на клиентите си, както и са задължени да спазват строги етични правила и изисквания.

От 2006 г. Димитров, Петров и Ко. е член на Transatlantic Law International (‘TALI’) – глобален доставчик  на правни услуги с над петнадесетгодишен опит в успешното обслужване на бизнеса в широк диапазон от дисциплини в лицето на мултинационални дружества и инвеститори, търсещи растеж или преструктуриране в цял свят. TALI предоставя цялостно правно обслужване в  широк диапазон от дисциплини в над 95 страни чрез над 4500 адвокати от водещи независими кантори, които си сътрудничат на глобално, регионално и местно ниво, за да предоставят изгодни в ценово отношение решения в целия свят, чрез иновативна платформа за услуги от гледна точка, мотивирана от клиентите и насочена към резултатите.

Labor Law Plus™ е динамична услуга в областта на трудовото право, която предоставя на мултинационални и развиващи се дружества, и инвеститори глобални решения в областта на трудовото право, в комбинация с пълно правно съдействие на бизнеса в повече от 95 страни и с подкрепата на специализирани екипи от правни консултанти от членуващи независими юридически кантори във всички основни региони и ключови градове, за да се предоставят изгодни в ценово отношение решения в цял свят.

През м. септември 2017 г. „Димитров, Петров и Ко.“ се присъедини и към South East Legal Alliance (SELA) –регионална мрежа от независими адвокатски кантори, консултиращи клиенти във връзка с дейността им в цяла Югоизточна Европа. Членовете на SELA са сред водещите кантори в своите юрисдикции, предоставящи пълна гама от правни и бизнес услуги на местни и международни клиенти. Te работят в тясно сътрудничество, предлагайки на своите клиенти висококачествено обслужване в страните от Югоизточна Европа, предоставяно от обединени екипи от експерти със солиден опит във всяка юрисдикция.