20 years together

Eкип

Към момента в дружеството работят 9 съдружници и 22 адвокати, подпомагани от компетентен административен персонал.

В днешно време предоставянето на професионални услуги изисква не само отлични правни познания и чуждоезикови умения, но и задълбочено разбиране на специфичния и динамичен бизнес климат, в който клиентите ни работят. Затова и повечето адвокати в кантората, наред със задълбочените си юридически познания и отлично владеене на чужди езици, специализират в областта на информационните и комуникационни технологии, икономиката, финансите и мениджмънта. Те преподават в най-престижните български и европейски университети и заслужено участват в разработването на съвременното българско законодателство.

Позицията съдружник е най-високата позиция в професионалната йерархия на адвокатския екип на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ и указва нивото на квалификация и натрупан опит. Съдружниците в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ по смисъла на чл. 58, т. 2 от Закона за адвокатурата са вписани в регистъра към Софийски градски съд и към момента са Георги Димитров, Богдан Петров, Александър Тодоров, Методи Байкушев и Христо Нихризов.