20 years together
Полина Якимова

Полина Якимова

Финансов и административен директор

Таня Димова

Таня Димова

Счетоводител

Калина Димитрова

Калина Димитрова

Маркетинг експерт

Ина Белчева

Ина Белчева

Административен секретар

Юлия Костадинова

Юлия Костадинова

Административен секретар

Пламена Николова

Пламена Николова

Административен секретар

Силвия Калчева

Силвия Калчева

Рецепционист

Моника Янева

Моника Янева

Рецепционист

Инж. Бойчо Йорданов

Инж. Бойчо Йорданов

Координатор

Красимир Иванов

Красимир Иванов

Куриер