20 years together

Кариери

„Димитров, Петров и Ко.” е водещо българско адвокатско дружество, което се развива с бързи темпове през последните години. Всички адвокати биват насърчавани да специализират в няколко правни области едновременно. През първите няколко години в кантората, те се обучават в различни правни области, за да придобият достатъчно богат опит, необходим за идентифициране и разрешаване на правните казуси на клиентите. В Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” е създадена стимулираща и позитивна работна среда за всички служители. Знаем, че сме толкова добри колкото са добри нашите адвокати и административен персонал.

За да се справя с постоянно нарастващия обем работа, кантората поддържа база данни с информация за млади и амбициозни професионалисти, които биха искали да се присъединят към екипа. Дружеството търси да наема експерти и младши експерти – наскоро завършили студенти, стажант-юристи и студенти последна година с отличен академичен успех, сериозна работна етика, добри комуникативни умения и много добро устно и писмено владеене на английски език. Кандидатите трябва да притежават високи академични постижения, както и нагласата, зрелостта, здравия разум, инициативността и пазарните умения, необходими за кариерата им като висококвалифицирани и продуктивни адвокати, които могат да допринесат за успеха, както на кантората, така и на клиентите й. Владеене на втори чужд език (за предпочитане немски, френски или италиански) е предимство. „Димитров, Петров и Ко.” търси преди всичко адвокати, които искат да решават сложни казуси по нестандартен начин и да поемат сериозна отговорност от самото начало на кариерата си.

Ако желаете да се присъедините към нашия екип, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо на имейл адрес http://www.dpc.bg/p/j/o/jobs-378.gif. Ще се свържем с вас, когато има подходяща свободна позиция.

Информираме Ви, че Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” е регистрирано като администратор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни. Част от данните, които предоставяте доброволно, са лични данни и попадат под специален режим на защита по смисъла на Закона за защита на личните данни. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба, когато това е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбора, както и когато това е необходимо за реализиране на законните права и интереси на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор, както и във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, както и имате право да възразявате срещу обработването и разкриването на Вашите лични данни за цели различни от гореописаните.