20 years together

Екипът по фармацевтично право на „Димитров, Петров и Ко.“ с пореден голям успех

03 Ноември 2017

На 31.10.2017 г. бе постановено решение на Комисията по прозрачност към Министерството на здравеопазването, което бележи изключителен успех за екипа на „Димитров, Петров и Ко.“,  специализиран във фармацевтичното право. 
 
С постановеното решение Комисията по прозрачност отмени изцяло решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) относно лекарствен продукт на една от най-големите фармацевтични компании на българския пазар от Позитивния лекарствен списък (ПЛС) и даде на НСЦРЛП задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона (Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина). Това стана факт благодарение на усилията на специалистите ни по фармацевтично право – адв. Зоя Тодорова, адв. Биляна Стефанова, д-р Мартин Захариев и адв. Александра Ласина, които съумяха напълно да убедят Комисията по прозрачност в своите аргументи.
 

 

« Предишна  Следваща »