20 years together

Проект за промени в ЗДДС относно правилата за отчитане на продажби

28 Септември 2020

На 11.09.2020 г. за обществено обсъждане беше внесен Проектът на закон за изменение на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). С проекта се предлага изменението на редица данъчни закони (ЗДДС, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане и др.), с цел тяхното съобразяване с европейското законодателство и прецизиране на различни разпоредби.

Една от широко коментираните в общественото пространство промени е тази на чл. 118 от ЗДДС. Именно това е разпоредбата, предвиждаща приемането и съдържанието на Наредба Н-18 от 2006 г. на Министерство на финансите. С настоящото изменение се предлага да отпаднат правилата за използване на одобрени от НАП софтуери за управление на продажби (познати като СУПТО). Проектът е в изпълнение на ангажимента, поет от министъра на финансите, за отмяна на спорните текстове от ЗДДС и Наредба Н-18.

Припомняме, че влизането в сила на правилата за разработването, функционалностите, одобряването и използване на СУПТО, бе неколкократно отлагано, а Наредбата претърпя значителен брой изменения и допълнения. След изказването на министъра на финансите в началото на август и публикуването на настоящия проект, в публичното пространство се разпространиха редица неверни мнения, че предстои отмяна на голяма част от задълженията свързани с отчитането на продажби и дори пълна отмяна на Наредба № Н-18.

Какво се предвижда в настоящия проект:

  • отпадане на задължението за деклариране и одобряване от НАП на софтуери за управление за продажби (СУПТО);
  • отпадане на задължителното използване от търговците единствено на одобрен СУПТО;

Казано с други думи, ако проектът бъде приет с тази редакция, ще отпадне единствено задължението за използване на лицензиран СУПТО. Търговците ще бъдат свободни да ползват предпочетен от тях софтуер, без да се налага да декларират това в НАП. Не се предвижда изменение на останалите задължения за бизнеса, въведени с Наредба Н-18.

Накратко, не отпада:

  • задължението за издаване на касова бележка от одобрено фискално устройство при получаване на плащания в брой или с банкова кредитна/дебитна карта;
  • задължението за дистанционна връзка с НАП на използваните фискални устройства;
  • задължението на търговците на горива за използване на одобрен тип софтуер (ЕСФП). Спрямо тези търговци се запазват и всички специални правила;
  • задължението за регистрация в НАП на лицата, извършващи търговия чрез електронен магазин.

С настоящия проект се предвижда изменение на ЗДДС, тоест на законовата рамка на Наредба № Н-18. Ако предложените текстове бъдат приети, тепърва предстои да бъдат направени съответните изменения в самата наредба.

Предвижда се общественото обсъждане на проекта да продължи до 11.10.2020 г., след което проектът да бъде внесен в Народното събрание за гласуване. 

« Предишна  Следваща »