20 years together

Адв. Десислава Кръстева е лектор в 40-та Международна конференция на органите по защита на личните данни и неприкосновеността

22 Октомври 2018

От 22 до 26 октомври 2018 г. ще се проведе 40-та Международна конференция на органите по защита на личните данни и неприкосновеността (ICDPPC), което е най-авторитетното събитие за обмен на идеи, опит и анализ на глобалните тенденции в защитата на личните данни. Тазгодишното издание е посветено на етичните измерения при обработване на лични данни в дигиталната ера и ще се проведе под наслова „Да обсъдим етичната страна: Достойнство и уважение в управлявания от данни живот”.

За първи път събитията от програмата на ICDPPC ще се проведат паралелно в Брюксел и София, под домакинството на Европейския надзорен орган по защита на данните и на Комисията за защита на личните данни на Република България.

Сред високопоставените участници в обществения дебат е и Десислава Кръстева, съдружник в адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“, водещ правен експерт на Фондация „Право и Интернет“. Тя ще вземе отношение по темата „GDPR - въпроси и отговори“ в съпътстващото събитие на 24 октомври в София, организирано от Комисията за защита на личните данни.

Адв. Кръстева ръководи отдела по Защита на личните данни в „Димитров, Петров и Ко.“. Тя притежава международните сертификати Certified International Privacy Professional for Europe (CIPP/E) and Certified Information Privacy Manager (CIPM) by IAPP.

« Предишна  Следваща »