20 years together

DPC отговаря на международен стандарт за киберсигурност

12 Юли 2019

Димитров, Петров и Ко. (DPC) успешно покрива международните стандарти за киберсигурност за правни кантори, въведени от Меритас, глобална мрежа от бизнес правни кантори. Като член на Меритас, DPC има задължение да докладва относно спазването на стандартите за киберсигурност на Меритас, свързани с гарантиране сигурността на данните и информацията на своите клиенти.

В стандартите са залегнали 10 основни изисквания за киберсигурност, които следва да бъдат спазвани както от 182-те бизнес правни кантори, членуващи в мрежата, така и от бъдещи нови членове на организацията. Като част от този процес, DPC завърши успешно оценката на най-добрите практики в сферата на защитата, въведе подобрения в киберсигурността в ключови области, за да отговори на постоянно променящите се онлайн рискове, и накрая премина тестове за съответствие със стандартите на Меритас. 

За да покрие успешно стандартите, DPC въведе мерки, свързани с информационна сигурност, оценка на риска, техническа и физическа защита, обучение на служителите, управление на риска от трети страни и непрекъснатост на дейността, както и правила, свързани с реакция при  нарушения. Като част от подновяването на членството си в Меритас, DPC редовно извършва оценки на киберсигурността с оглед поддържане на нивото на сигурност за защита на информацията.

„Активното и непрекъснато прилагане и поддържане на най-добри практики е много важно, особено когато става дума за киберсигурност – въпрос от първостепенно значение за нашите партньори, чиято дейност включва генериране на чувствителна правна информация.“, каза Христо Нихризов, съдружник в DPC. „Ние работим в сътрудничество с членове на Меритас от целия свят и представляваме клиенти с интереси в различни региони и юрисдикции. Благодарение на единния еталон за качество, успяваме да постигнем най-висока степен на съгласуваност.“

Меритас е единствената мрежа от правни кантори с установен и цялостен механизъм за проследяване и повишаване качеството на работа на своите членове. Всяка членуваща кантора е длъжна да спазва строги и специфични стандарти на обслужване. Включването в Меритас става чрез подбор и само след отправяне на покана. Меритас публикува подробности за поддържане сигурността на информацията тук.

За DPC
DPC е водещо адвокатско дружество, предоставящо правни услуги в България, което е признато за своите задълбочени познания и опит във всички области на бизнес правото. DPC предлага иновативни и бизнес ориентирани правни решения за клиенти от различни индустрии.

 

« Предишна