20 years together
14НОЕ

Октомври - Декември 2001 г.

От началото на м. декември т.г. след половингодишно отсъствие към екипа на О.Р.А.К. Димитров, Петров и Ко. се присъедини отново адв. Владимир Василев, член на Софийската адвокатска колегия. Месец по-рано адв. Василев... виж повече