20 years together
01НОЕ

Ноември - Декември 2002 г.

Адв. Георги Димитров, управляващ съдружник в О.Р.А.К Димитров, Петров и Ко. успешно защити проект за докторска дисертация на тема “Отговорност на доставчиците на удостоверителни услуги” към един от... виж повече

01СЕП

Септември – Октомври 2002 г.

На 20 септември адв. Георги Димитров взе участие в организираната от Центъра за изследване на демокрацията кръгла маса “Съдебната реформа в България: Възможности за развитие на модерна система за регистрация”.... виж повече

01ЮЛИ

Юли - август 2002 г.

През месеците юли и август излязоха две нови статии в списваната от адвокатите от О.Р.А.К. Димитров, Петров и Ко. рубрика “Електронна търговия” на сп. “Пазар и право”. В брой 7 на списанието бе публикувана... виж повече

01МАЙ

Май - Юни 2002 г.

На състоялата се през м. май във Варненския свободен университет Международна научна конференция “Сближаване на българското законодателство със законодателството на ЕС”, aдв. Георги Димитров, управляващ... виж повече

01МАР

Март - Април 2002 г.

На семинар в Лесидрен организиран от Алианса за правно взаимодействие и Информационно обслужване от 21 до 23 април, адв. Георги Димитров, управляващ съдружник в О.Р.А.К Димитров, Петров и Ко. представи своя тезис на тема:... виж повече

01ЯНУ

Януари - Февруари 2002 г.

От м. януари към екипа на О.Р.А.К. се присъединиха трима нови членове: Соня Николова, Милка Иванова и Албена Влайкова. Соня Николова заема позицията младши сътрудник. Тя е завършила “Право” в Софийския университет... виж повече