20 years together
01НОЕ

Ноември - Декември 2004 г.

През следващите няколко месеца в България се очаква да дойдат екипи на три от четирите най-големи IT фирми в световен мащаб, които ще проучат възможностите за инвестиции в нашата страна. Това са част от договорките на... виж повече

01ОКТ

Октомври 2004 г.

На 26 октомври 2004 г. Центърът по право на ИКТ (ЦПИКТ) бе представен официално пред обществеността, административните, съдебните органи. На събитието в Гранд Хотел София при- състваха изявени юристи и магистрати, съдии от... виж повече

01СЕП

Септември 2004 г.

Адв. Мирослав Огнянов – съдружник в „ОРАК Димитров, Петров и Ко.” взе участие в работен семинар PropEur - „Правата на интелектуалната собственост и информационното общество”, който се проведе в Гьотинген,... виж повече

01ЮНИ

Юни 2004 г.

Създаден бе Център по право на информа-ционните и комуника-ционните технологии (ЦПИКТ) към фонда-ция “Право и интер-нет” “Създаваме ЦПИКТ, водени от желанието да допринесем за разви-тието и изграждането на... виж повече

01МАР

Март 2004 г.

Българската интернет-асоциация (БИНА) избра за свой организационен секретар и консултант адвокатска кантора “ОРАК Димитров, Петров и Ко”. От март 2004 г., адвокатите на кантората ще представляват интересите на 26-те... виж повече

01ФЕВ

Април 2004 г.

Въвеждането на електронните документи и обслужването през интернет има доказан превантивен ефект в борбата с корупцията. Това каза министърът на правосъдието Антон Станков при откриването на кръгла маса на тема:... виж повече

01ЯНУ

Януари 2004 г.

Първата on-line митни-ческа декларация беше подадена в офиса на фирма “Шенкер” в присъствието на пред-ставители на Агенция ”Митници”, Българския национален съвет за хармонизиране на тър-говски документи... виж повече