20 years together
12ДЕК

Декември 2010 г.

Конституционният съд по конституционно дело № 12 от 2010, по искане да бъде дадено задължително тълкуване с петитум: “Тълкуване на правната категория “мандат” според основния ни закон” и “може ли... виж повече

21НОЕ

Ноември 2010 г.

Последните промени в Закона за данък върху добавената стойност са публикувани в бр. 94 на ДВ от 30.11.2010 г. На първо място, към дейностите и доставките, които представляват източник на данъчно задължение за държавата,... виж повече

21ОКТ

Октомври 2010 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2006 г. за големите експозиции на банките е обнародвана в Държавен вестник, бр. 85 от 29.10.2010 г. и влиза в сила от 31 декември 2010 г. Тя въвежда разпоредбите на няколко... виж повече

29СЕП

Септември 2010 г.

В периода 29 септември — 2 октомври 2010 г. д-р Георги Димитров, съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”, бе лектор на обучение „Противодействие на високотехнологичните престъпления и новите... виж повече

30АВГ

Август 2010 г.

Законът за изменение и допълнение на Закона за водите е приет и обнародван в Държавен вестник, брой 61 от 06 август 2010 г. С новият чл. 3а се обявяват за национални стратегически ресурси пресните води и се посочват техните... виж повече

02ЮЛИ

Юли 2010 г.

От 1 юли 2010 г. адв. Методи Байкушев стана съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” Адв. Байкушев се присъединява към екипа на кантората през 2006 г. Практикува процесуално представителство, вещно... виж повече

07ЮНИ

Юни 2010 г.

На 7-9 юни 2010 г. д-р Георги Димитров, съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко” бе лектор на първата Регионална международна конференция на тема: „Противодействие на организираната престъпност... виж повече

11МАЙ

Май 2010 г.

Законът за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн е приет и обнародван в Държавен вестник, брой 35 от 11 май 2010 г. Основните промени засягат процедурата по регистрация на промишлените дизайни.... виж повече

30АПР

Април 2010 г.

През м. април 2010 г. адв. Валентина Попова се присъедини към екипа на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” като асоцииран експерт. Понастоящем адв. Попова е доцент по граждански процес в СУ „Св. Климент... виж повече

17МАР

Март 2010 г.

В Държавен вестник, бр. 26 от 6 април 2010 г. бяха обнародвани Решения № 373, 374 и 375 от 17 март 2010 г. на Комисията за регулиране на съобщенията за изменение и допълнение на Функционалните спецификaции за осъществяване на... виж повече

«12»