20 years together
31ДЕК

Декември 2013

Закон за изменение и допълнение на административнопроцесуалния кодекс (ЗИДАПК) ЗИДАПК е обнародван в „Държавен вестник“, бр. 104 от 03.12.2013 г. Основните промени, които се правят в АПК със ЗИДАПК, са свързани с... виж повече

30НОЕ

Ноември 2013

Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица Законът за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗИДЗДДФЛ) е обнародван в Държавен... виж повече

31ОКТ

Октомври 2013

Коментар на задължителната практика на Арбитражния съд при БТТП Арбитражният съд (АС) при Българската търговско-промишлена палата (БТПП) е институция с дългогодишна традиция в областта на разрешаване на правни... виж повече

30СЕП

Септември 2013

Постановление на Министерския съвет № 211 от 19 септември 2013 г. за изменение и допълнение на  Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (ПМСИДНУРИПДНР) ПМСИДНУРИПДНР е... виж повече

31АВГ

Август 2013

Закон за изменение и допълнение на  Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО) ЗИДЗКПО е обнародван в „Държавен вестник”, бр. 68 от 02.08.2013 г. Основните промени, които се внасят в Закона за... виж повече

31ЮЛИ

Юли 2013

Решение на Конституционния съд на Република България № 6 по Конституционно дело № 5 от 2013 г. В Държавен вестник, брой 65 от 23 юли 2013 г., беше обнародвано Решение № 6 от 2013 г. на Конституционния съд. Съдът e сезиран от... виж повече

30ЮНИ

Юни 2013

Решение на Конституционния съд на Република България № 2 по Конституционно дело № 1 от 2013 г. В Държавен вестник, брой 50 от 07.06.2013 г., беше обнародвано Решение № 2 от 2013 г. на Конституционния съд. Съдът беше сезиран от 58... виж повече

01МАЙ

Май 2013

Във връзка с тясната специализация на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” в областта на интелектуалната и индустриалната собственост информираме, че Главна дирекция „Европейски фондове за... виж повече

30АПР

Април 2013

В началото на м. април, 2013 г., адв. Пламена Георгиева, старши експерт в Димитров, Петров и Ко., стана член на European Communities Trade Mark Association (ECTA). ECTA е асоциация, обединяваща експертите, професионално практикуващи в... виж повече

29МАР

Март 2013

В началото на 2013 г. бе постановен съдебен акт от изключителна значимост не само за екипа по процесуално представителство на „Димитров, Петров и Ко.”, но и за българската съдебна практика като цяло. Със свое... виж повече

«12»