20 years together
27ДЕК

Нови изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

От 01 януари 2019 г. влизат в сила поредните изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), които могат да бъдат обособени в няколко основни групи: 1. Промени в режима на данъчните облекчения... виж повече

21ДЕК

Личните данни са ключов актив на бизнеса

Коментар на д-р Мартин Захариев в сутрешния блок на Телевизия Блумбърг „Бизнес старт“ виж повече

19ДЕК

Европейската комисия санкционира БЕХ за злоупотреба с господстващо положение

С решение от 17 декември 2018 г. Европейската комисия наложи глоба в размер на 77 068 000 евро на „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ) и двете му дъщерни дружества - доставчикът на газ „Булгаргаз“ ЕАД и операторът на... виж повече

13ДЕК

Промените в Закона за местните данъци и такси: Нова система на данъка върху МПС. По-малко задължения за деклариране.

Oт 1 януари 2019 г. влизат в сила изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси, които преуреждат съществуващи до момента обществени отношения, като същевременно коригират неточности и непълноти в... виж повече

28НОЕ

Предпремиера на първия Етичен кодекс в телеком сектора

Телеком индустрията в България скоро ще има свой Етичен кодекс. Проект на този първи по рода си документ в бранша беше изготвен от адв. Христо Нихризов и адв. Никола Стойчев, експерти по телекомуникационно право в... виж повече

16НОЕ

Промени в Директивата за аудиовизуални медийни услуги защитават потребителите от вредно съдържание и подпомагат европейските продукции

На 06.11.2018 г. Европейският съвет прие третата промяна на Директива 2010/13/ЕС относно предоставянето на аудиовизуални медийни услуги ("Директива за аудиовизуалните медийни услуги"). Новите правила ще въведат равни... виж повече

14НОЕ

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА КИБЕРСИГУРНОСТТА ВЕЧЕ Е РЕАЛНОСТ

На 13 ноември 2018 г. беше обнародван в Държавен вестник новият Закон за киберсигурността (ЗК). Този закон е първият подробен акт в българското законодателство в областта на киберсигурността. Той беше приет с цел да... виж повече

22ОКТ

Адв. Десислава Кръстева е лектор в 40-та Международна конференция на органите по защита на личните данни и неприкосновеността

От 22 до 26 октомври 2018 г. ще се проведе 40-та Международна конференция на органите по защита на личните данни и неприкосновеността (ICDPPC), което е най-авторитетното събитие за обмен на идеи, опит и анализ на глобалните... виж повече

15ОКТ

Комисията за защита на конкуренцията със сериозна активност при налагане на санкции за неоказване на съдействие при извършване на проучвания

Имуществената санкция, която Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи на „Спиди“ АД за непредоставяне на пълна и точна информация във връзка с придобиването на „Рапидо Ескпрес Енд Лоджистикс“ ООД напомни... виж повече

04ОКТ

СОФИЯ БЕШЕ ДОМАКИН НА РЕГИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ICC&DRBF ПО РАЗРЕШАВАНЕ И ИЗБЯГВАНЕ НА СПОРОВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Втората регионална конференция на ICC по разрешаването и избягването на спорове в областта на строителството се състоя в София, България на 27-и и 28-и септември 2018 г. Събитието събра над 50 изтъкнати експерти и... виж повече

«12345»