20 years together
16ФЕВ

„Димитров, Петров и Ко.“ отново на водеща позиция в областта на правото на интелектуалната собственост

За трета поредна година Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ е класирано в престижната Silver Band категория на международния справочник World Trademark Review 1000 (WTR 1000). Работата на адв. Биляна Стефанова, ръководител на... виж повече

15ФЕВ

Адв. Десислава Кръстева и д-р Мартин Захариев с публикации в списание TITA

Статии на адв. Десислава Кръстева, ръководител на Отдела по защита на личните данни в „Димитров, Петров и Ко.“, и на д-р Мартин Захариев, също част от екипа на Дружеството, бяха публикувани в юбилейния стотен брой на... виж повече

15ФЕВ

Проф. д-р Георги Димитров в Зала на славата на Legal 500

Глобалната правна директория Legal 500 включи проф. д-р Георги Димитров, ръководител на Отдела по ИКТ право в „Димитров, Петров и Ко.“, в своята Зала на славата (Hall of Fame). Залата на славата извежда на предни позиции... виж повече

09ФЕВ

Eкипът на Димитров, Петров и Ко. започна консултации във връзка с прилагането на новата правна рамка на MiFID II.

Новата година започна с редица регулаторни промени, засягащи финансовите пазари в целия Европейски съюз, включително в България.   MiFID II e въведена още през 2014 г. с Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови... виж повече

29ЯНУ

Българският електроенергиен пазар – предмет на проверка от Комисия за защита на конкуренцията

С решение от 22.01.2018 г. Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) инициира нов секторен анализ на електроенергийния пазар в страната. Последният анализ на електроенергийния сектор, извършен от КЗК, който разкри редица... виж повече

28ЯНУ

Проф. д-р Георги Димитров бе сред гостите на официалното откриване на юридическата година в Италия

Проф. д-р Георги Димитров, ръководител на Отдела по ИКТ право в „Димитров, Петров и Ко.“, бе поканен на традиционното Откриване на италианска юридическа година, което се проведе на 27-ми януари в Милано, чието начало... виж повече

25ЯНУ

Нов Закон за концесиите

В  Държавен вестник брой 96 от 01.12.2017 г. бе обнародван нов Закон за концесиите (Законът), с който се отменят Законът за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.) и Законът за публично-частното партньорство (обн., ДВ, бр. 45 от 2012... виж повече

23ЯНУ

В края на 2017 г. бяха направени промени в ЗДДС

В края на 2017 г. с измененията на ДОПК ( ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г.) и на ЗДДС ( ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.) бяха извършени промени в ЗДДС.   Основната част от промените на ЗДДС влязоха в сила от 01.01.2018 г., като тези от тях, които... виж повече

19ЯНУ

Пореден успех за адвокатите на „Димитров, Петров и Ко.“

Експертите от „Димитров, Петров и Ко.“ Методи Байкушев, Христо Нихризов  и Пенчо Станчев постигнаха успех, представлявайки водеща компания в областта на енергийните услуги в България.   Административен съд... виж повече

«12345»