20 years together
23ДЕК

Мартин Захариев беше лектор на конференцията „Smart Cities, Smart Industry, Smart Living“

На 12 декември 2019 г. в София се проведе конференция на тема „Smart Cities, Smart Industry, Smart Living”, организирана от Френско-българската търговска и индустриална камара с подкрепата на „Рено Нисан България“.  Събитието беше... виж повече

19ДЕК

Промени при въвеждане в експлоатация на строежите

На 15 ноември 2019г. влязоха в сила промените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и... виж повече

18ДЕК

ПО-КРАТКИ СРОКОВЕ И ПО-ВИСОКИ САНКЦИИ В НОВИЯ ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ

На 16.12.2019 г. влезе в сила новият Закон за марките и географските означения (ЗМГО). Част от промените спрямо предходния закон са свързани с въвеждането на разпоредби на Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на... виж повече

06ДЕК

Борбата срещу изпирането на пари: следващ епизод

Постоянната борба на ЕС срещу изпирането на пари е в основата на Петата директива за борба с изпирането на пари ЕС 2018/843 (Директивата). Всички държави-членки са задължени да я въведат в законодателството си не по-късно... виж повече

03ДЕК

Нов законопроект цели обединяване на законодателството за собствеността и ползването на земеделските земи

На 5.11.2019 г. беше публикуван за обществено обсъждане законопроект на нов Закон за земеделските земи. Проектът цели да кодифицира материята в областта на собствеността и ползването на земеделски земи. С него се... виж повече

02ДЕК

България въвежда нови правила за автоматичния обмен на информация и задължителното докладване на трансгранични данъчни схеми

С проект за изменение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се предвижда създаването на нов Раздел VII „Особени правила за автоматичния обмен на информация за трансгранични данъчни схеми“. Съгласно... виж повече

25НОЕ

DPC участва в организацията на конференция за млади професионалисти в арбитража, провела се в Солун под егидата на ICC

На 22 ноември 2019г. в Солун се състоя международна конференция, посветена на актуални теми за търговския арбитраж в ерата на технологиите. Форумът на младите арбитри към Международната търговска камара (ICC YAF) беше... виж повече

25НОЕ

ПО-ЛЕСЕН ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

С изменение на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри ("Наредбата") са въведи промени, с които се цели подобряване на качеството на административните... виж повече

20НОЕ

Димитров, Петров и Ко. с принос в публикация на Meritas в областта на защита на личните данни

Експерт на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ (DPC) участва в създаването на второто издание на „Световен пътеводител за защита на личните данни“ (A Global Roadmap to Personal Data Protection), наскоро публикувано от... виж повече

06НОЕ

Христо Нихризов беше сред лекторите на 4-ия Годишен форум „Data, Disruption and Technology“

Водещият експерт на DPC в областта на телекомуникационното и медийното право и технологиите Христо Нихризов взе участие в дискусионния панел на 4-ия Годишен форум „Data, Disruption and Technology“, който се проведе на 5 ноември 2019г.... виж повече

«12345»