20 years together
02ДЕК

Шеста директива срещу прането на пари – още по-тежки наказания при получаване на пари с непроверен произход

Настоящата 2020 г. отминава под знака на пандемията, но и на продължаващата истерия около задълженията по прилагането на мерките срещу изпиране на пари. Задължените субекти едва си поеха дъх след поредната вълна от изисквания за привеждане на вътрешните им документи и процеси в съответствие със закона през август и септември 2020 г. Сега на дневен ред отново възниква транспонирането на Шестата директива, която предвижда изключително сериозни санкции при нарушения на законодателството срещу изпирането на пари. виж повече

18НОЕ

Конституционният съд на България възприе аргументите на проф. д-р Георги Димитров в полза на отмяната на съхранението на трафични данни

Конституционният съд възприе напълно аргументите, представени от проф. д-р Георги Димитров, и с решение от 17.11.2020 г. обяви за противоконституционни измененията на Закона за електронните съобщения, гласувани през март тази година. виж повече

11НОЕ

Адв. Цветелина Георгиева говори за държавната намеса в производството по несъстоятелност в Месеца на комисиите на AIJA

Цветелина Георгиева, адвокат в „Димитров, Петров и Ко.“, взе участие в уебинар на тема държавна намеса спрямо неплатежоспособни дружества, проведен на 10 ноември 2020 г. - Денят на комисията по несъстоятелност от Месеца на комисиите на AIJA. виж повече

28ОКТ

Адв. Пенчо Станчев: Цената може да не е най-важното при избора на доставчик на електроенергия

Пенчо Станчев, старши адвокат и съръководител на отдела по енергийно право на Димитров, Петров и Ко. взе участие в онлайн дискусия на тема „Предимства и недостатъци на свободния енергиен пазар“, която се проведе на 26.10.2020 г. виж повече

12ОКТ

Девет адвокати от екипа DPC са отличени от IFLR1000

Димитров, Петров и Ко. е една от двете кантори с най-много адвокати в индивидуалното класиране на IFLR1000 за България. виж повече

07ОКТ

Детските градини и училища вече ще могат да се разполагат и в съществуващи сгради

В началото на септември бяха обнародвани промени в Наредбата за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, даващи нормативен израз на обществената необходимост от по-гъвкаво проектиране и изграждане на детски заведения и училища. виж повече

28СЕП

Проект за промени в ЗДДС относно правилата за отчитане на продажби

На 11.09.2020 г. за обществено обсъждане беше внесен Проектът на закон за изменение на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), предлагащ изменението на редица данъчни закони (ЗДДС, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане и др.), с цел тяхното съобразяване с европейското законодателство и прецизиране на различни разпоредби. виж повече

25СЕП

Радина Томанова стана национален представител на AIJA за България

Радина Томанова, адвокат в Димитров, Петров и Ко., е избрана за национален представител за България в Международната асоциация на младите адвокати (AIJA) виж повече

21СЕП

Мартин Захариев коментира балансът между иновациите и тяхната регулация за Bloomberg TV

Д-р Мартин Захариев, адвокат в „Димитров, Петров и Ко.“ беше поканен в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria да коментира актуални теми от сферата на правото на информационните технологии във връзка с... виж повече

09СЕП

Пенчо Станчев дава ценни насоки за небитовите потребители на електроенергия

Pencho Stanchev, senior associate at Dimitrov, Petrov & Co., together with Bogdan Petrov co-heading its Energy Law Practice Group, was invited in the Business Start show of Bloomberg TV Bulgaria to comment on the forthcoming entry on the free electricity marker of the non-household consumers виж повече

«12345»