20 years together
24ФЕВ

Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (AVMSD) вече транспонирана в българския Закон за радиото и телевизията

Нов закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) беше обнародван на 22 декември 2020 г. в Държавен вестник и влезе в сила на същия ден. С измененията България окончателно транспонира Директива (ЕС) 2018/1808. виж повече

17ФЕВ

Отделът по право на интелектуалната собственост на „Димитров, Петров и Ко.“ със силно класиране в WTR1000

Eкипът по право на интелектуалната собственост на „Димитров, Петров и Ко.“ запазва сребърната си позиция в ежегодната класация на World Trademark Review (WTR)1000 – единствения независим справочник, посочващ водещите професионалисти в областта на търговските марки в целия свят. виж повече

09ФЕВ

2021 г. - Изменения на Закона за ДДС

В края на 2020г. в Държавен вестник бяха публикувани промените в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). Важни допълнения на закона бяха направени във връзка с изтичането на преходния период за Брекзит. Нашите експерти по данъчно право Бояна Милчева и Иван Александър Манев обобщават измененията накратко. виж повече

02ФЕВ

Придобиване на недвижими имоти в България след Брекзит

Излизането на Великобритания от Европейския съюз (ЕС) се отрази на режима и възможността за придобиване на право на собственост върху недвижимо имущество от гражданите на Великобритания в България. Нашите експерти в правото на недвижимите имоти правят кратък обзор на вариантите за придобиване на такива от британски граждани към днешна дата. виж повече

13ЯНУ

2021 г. – Данъчни изменения за физическите лица и корпоративното подоходно облагане

В края на 2020 г. в Държавен вестник бяха публикувани промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане, които влизат в сила през настоящата 2021 г. По-долу сме направили кратък обзор на променените актове. виж повече