20 years together

Методи Байкушев – лектор на Петата Allerhand конференция по алтернативно разрешаване на спорове, медиация и арбитраж в Краков, Полша

13 Юни 2018

Ръководителят на Отдела по процесуално представителство, Методи Байкушев, бе лектор на Петата Allerhand конференция по алтернативно разрешаване на спорове, медиация и арбитраж в Краков, Полша. Адв. Байкушев  коментира тенденциите в най-новата съдебна практика на Върховния съд на България по допускане на изпълнение и отмяна на арбитражни решения, като презентацията му беше фокусирана върху това как българският съд разглежда някои от най-важните проблеми на международния арбитраж. Конференцията бе организирана от Института Allerhand – център за правни изследвания, създаден за обмяна на опит между държавите от Централна и Източна Европа, както и на държавите от Европейската общност. Целите на Институт Allerhand са да насърчи европеизацията на частното право, професионалната етика и качеството на публичния дебат, както и международното научно сътрудничество с колеги от други страни.

« Предишна  Следваща »