20 years together

Крият ли заплаха за обективната журналистика обсъжданите промени в ЗЗЛД?

23 Януари 2019

В интервю за сутрешния блок на телевизия Блумбърг адв.Десислава Кръстева, съдружник в адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ и водещ експерт на Фондация „Право и интернет“, коментира важни моменти от Общия регламент относно защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и приложението му в български условия.

По повод актуалния обществен дебат по предвижданите промени в Закона за защита на личните данни (ЗЗДЛ), които създават опасения за налагане на цензура върху свободната журналистика, адв. Кръстева подчерта, че политиката на ЕС изисква от всяка държава-членка да осигури баланс между свободата на словото като неотменимо гражданско право и защитата на личните данни. Както всеки друг бизнес, медиите са длъжни да осигурят съответствие на своята дейност с европейския регламент за защита на личните данни.

Според правния експерт, въвеждането на критерии, които да се вземат предвид при преценката на законосъобразното обработване на лични данни от журналисти, не противоречи на регламента. Подобен списък би служил като ориентир и би бил полезен в случай на конфликт между свободата на изразяване и правото на информация, от една страна, и зачитане на неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни, от друга.

Коментирайки някои моменти от предложените поправки в ЗЗДЛ, които според специалисти създават заплаха за медийната свобода, адв. Десислава Кръстева отбеляза, че при всички случай, решенията на Комисията по защита на личните данни подлежат на съдебен контрол. Налице са и механизми за контрол на ниво Европейски съюз.

В интервюто пред телевизия Блумбърг адв. Кръстева сподели лични наблюдения, свързани със заблуждението в българските бизнес среди, че дългоочакваните промени и допълнения в ЗЗДЛ ще доведат до облекчен режим по отношение прилагането на задължителни мерки за защита на личните данни. Тя подчерта, че Общият регламент относно защита на личните данни е в пълна сила от 25 май 2018г. и въвеждане на по-ниски местни изисквания категорично не е възможно. Привеждането на всяка организация в съответствие с регламента е сериозно предизвикателство, което отнема време и е съчетано с нуждата от експертен ресурс, особено в светлината на налаганите санкции от европейските компетентни  органи.

Адв. Кръстева ръководи отдела по Защита на личните данни в „Димитров, Петров и Ко.“. Тя притежава международните сертификати Certified International Privacy Professional for Europe (CIPP/E) and Certified Information Privacy Manager (CIPM) by IAPP.

 

« Предишна  Следваща »