20 years together

Промени в Директивата за аудиовизуални медийни услуги защитават потребителите от вредно съдържание и подпомагат европейските продукции

16 Ноември 2018

На 06.11.2018 г. Европейският съвет прие третата промяна на Директива 2010/13/ЕС относно предоставянето на аудиовизуални медийни услуги ("Директива за аудиовизуалните медийни услуги").

Новите правила ще въведат равни изисквания за защита на зрителите по отношение на програмите на доставчиците на медийни услуги, независимо от вида на услугата, която предоставят или платформата, която използват. За потребителите това означава, че ще получават еднаква защита, без значение дали гледат филм по телевизията или онлайн чрез медийна услуга по заявка.

  • Защита на потребителите срещу вредно съдържание

Правилата ще въведат засилена защита на всички потребители, включително непълнолетните, от насилствено и вредно съдържание. Промените засягат дейността и на платформите за видеосподеляне, като например YouTube, както и на социалните мрежи, като Facebook, за които е предвидено задължението да вземат необходимите мерки за ограничаване на неподходящо за подрастващите съдържание като например реклами на храни с високо съдържание на мазнини, захари и соли, както и такива, които подбуждат към насилие, омраза, тероризъм и други престъпления.

  • Повече европейски продукции

Промените ще допринесат за популяризирането на европейските продукции, като доставчиците на аудиовизуални медийни услуги по заявка ще трябва да гарантират, че минимум 30% от излъчваните програми съдържат произведения с европейско съдържание. Това ще създаде допълнителна тежест за доставчици като Netflix, Amazon Prime и HBO GO, които ще трябва да въведат съществени промени в програмите си от филми и предавания и да включат в тях повече европейско съдържание.

Очаква се да бъдат въведени и стимули за подпомагане на европейски продукции, като може ще бъде увеличен финансовият принос от страна на доставчиците на медийни услуги.

  • Повече свобода в рекламата

В допълнение, измененията въвеждат  повече гъвкавост по отношение на продължителността на рекламните спотове в сравнение с досегашното ограничение от 12 минути на час. Телевизиите ще могат сами да определят продължителността на рекламните блокове, като общото ограничение от максимум 20 процента от излъчваното съдържание във времето между 6.00 и 24:00 ч. остава непроменено.

Очаква се нововъведените промени да намерят положителен отзвук сред телевизионните оператори, които ще получат повече свобода в рекламното таргетиране. Доставчиците на медийни услуги по заявка, платформите за видеосподеляне и социалните мрежи, обаче, ще бъдат обект на по-строга регулация и ще трябва внимателно да преценят как да предоставят своите услуги на територията на Европейския съюз.

Изменението на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги ще влезе в сила 20 дни след публикуването му, а държавите членки ще разполагат с 21 месеца, за да имплементират промените в националните си законодателства.

 

« Предишна  Следваща »