20 years together
08МАЙ

Отборът на нашия стажант Ива Белчева сред победителите в най-престижното състезание по международно право

Отборът на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски", част от който е нашият стажант Ива Белчева, взе най-голямата награда и се нареди сред най-добрите отбори печелейки Jessup -... виж повече

28АПР

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СПРАВЯНЕ С ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ COVID-19

Правителството анонсира в обобщен вид информация за одобрения до момента публичен ресурс в размер на 4,5 млрд. лв., който ще бъде отпуснат и предназначен за малкия и средния бизнес, както и за хората в неплатен отпуск и... виж повече

23АПР

Какво предвижда и как ще се прилага приетият от БНБ мораториум по кредитите?

БНБ утвърди ред за отсрочване на изискуеми задължения към банки и финансови институции във връзка с обявеното на 13 март 2020г. извънредно положение. виж повече

22АПР

Може ли да се търси наказателна отговорност за невярно деклариране при преминаване на пропускателните пунктове на София и другите областни центрове?

В последните дни стана особено актуално да се коментира дали хората, предприели пътуване в страната по повод на Великденските празници, са заплашени от наказателно преследване, ако се окаже, че декларираните от тях... виж повече

21АПР

5G: Разобличаване на митовете

Полезна информация и важни отговори за 5G технологията виж повече

16АПР

Какво предвижда изменението в Закона за извънредното положение по отношение на плащанията?

Кратко разяснение относно разпоредбата за паричните задължения виж повече

06АПР

Издаване на разрешение за строеж за първа, втора и трета категория строежи по електронен път

Столична община разширява кръга от услуги, които предоставя по електронен път. На първо място, вече се предоставя възможност за подаване по електронен път на заявление за издаване на разрешение за строеж от Главния... виж повече

01АПР

МЕРКИ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА БИЗНЕСА ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЯТА ОТ COVID-19

Анализ от Силвина Белева на портфейлните гаранции от ББР към търговските банки виж повече

31МАР

Ред и условия за отпускане на средства от държавата за бизнеса по време на извънредното положение

Въведеното извънредно положение в страната вече дава сериозни отражения върху бизнеса. Някои сектори на икономиката са изправени пред безпрецедентен отлив на клиенти и приходи, което поставя под въпрос съдбата на хиляди служители и оцеляването на отделни предприятия. виж повече

«1234567»