20 years together
22АПР

Може ли да се търси наказателна отговорност за невярно деклариране при преминаване на пропускателните пунктове на София и другите областни центрове?

В последните дни стана особено актуално да се коментира дали хората, предприели пътуване в страната по повод на Великденските празници, са заплашени от наказателно преследване, ако се окаже, че декларираните от тях... виж повече

21АПР

5G: Разобличаване на митовете

Полезна информация и важни отговори за 5G технологията виж повече

16АПР

Какво предвижда изменението в Закона за извънредното положение по отношение на плащанията?

Кратко разяснение относно разпоредбата за паричните задължения виж повече

06АПР

Издаване на разрешение за строеж за първа, втора и трета категория строежи по електронен път

Столична община разширява кръга от услуги, които предоставя по електронен път. На първо място, вече се предоставя възможност за подаване по електронен път на заявление за издаване на разрешение за строеж от Главния... виж повече

01АПР

МЕРКИ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА БИЗНЕСА ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЯТА ОТ COVID-19

Анализ от Силвина Белева на портфейлните гаранции от ББР към търговските банки виж повече

31МАР

Ред и условия за отпускане на средства от държавата за бизнеса по време на извънредното положение

Въведеното извънредно положение в страната вече дава сериозни отражения върху бизнеса. Някои сектори на икономиката са изправени пред безпрецедентен отлив на клиенти и приходи, което поставя под въпрос съдбата на хиляди служители и оцеляването на отделни предприятия. виж повече

30МАР

Адв. Зоя Тодорова коментира актуални трудовоправни въпроси за водещи ТВ програми

Зоя коментира важни правни аспекти на извънредното положение по Нова ТВ и ТВ Европа виж повече

26МАР

Важни данъчни изменения във връзка с извънредното положение

С обнародвания Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Закона) бяха въведени изменения на данъчното законодателство, с които се цели икономическо облекчаване на гражданите и бизнеса през периода на извънредното положение. С настоящото изложение ще разгледаме основните данъчноправни въпроси, които биха могли да възникнат след приемането на новия Закон. виж повече

25МАР

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТОДАТЕЛИ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 СЛЕД ПРИЕТИЯ ЗАКОН ЗА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

В продължение на публикуваното кратко ръководство за работодатели, представяме анализ на промените в областта на трудовите правоотношения, въведени с приетия на 23.03.2020 Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание. Новият акт въвежда промени по отношение на работата от разстояние и създава промени в Кодекса на труда, с които се цели да се разрешат нормативно някои от основните трудности пред работодателите по време на пандемията от Covid-19. виж повече

23МАР

DPC начело в класацията на Chambers Europe 2020

Една от двете най-очаквани годишни класации в света на правото – Chambers Europe – бе наскоро публикувана и с радост съобщаваме, че водещата позиция на Димитров, Петров и Ко. (DPC) отново беше затвърдена. Класирани са осем от... виж повече

«12345678»