20 years together
03ДЕК

Нов законопроект цели обединяване на законодателството за собствеността и ползването на земеделските земи

На 5.11.2019 г. беше публикуван за обществено обсъждане законопроект на нов Закон за земеделските земи. Проектът цели да кодифицира материята в областта на собствеността и ползването на земеделски земи. С него се... виж повече

02ДЕК

България въвежда нови правила за автоматичния обмен на информация и задължителното докладване на трансгранични данъчни схеми

С проект за изменение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се предвижда създаването на нов Раздел VII „Особени правила за автоматичния обмен на информация за трансгранични данъчни схеми“. Съгласно... виж повече

25НОЕ

DPC участва в организацията на конференция за млади професионалисти в арбитража, провела се в Солун под егидата на ICC

На 22 ноември 2019г. в Солун се състоя международна конференция, посветена на актуални теми за търговския арбитраж в ерата на технологиите. Форумът на младите арбитри към Международната търговска камара (ICC YAF) беше... виж повече

25НОЕ

ПО-ЛЕСЕН ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

С изменение на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри ("Наредбата") са въведи промени, с които се цели подобряване на качеството на административните... виж повече

20НОЕ

Димитров, Петров и Ко. с принос в публикация на Meritas в областта на защита на личните данни

Експерт на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ (DPC) участва в създаването на второто издание на „Световен пътеводител за защита на личните данни“ (A Global Roadmap to Personal Data Protection), наскоро публикувано от... виж повече

06НОЕ

Христо Нихризов беше сред лекторите на 4-ия Годишен форум „Data, Disruption and Technology“

Водещият експерт на DPC в областта на телекомуникационното и медийното право и технологиите Христо Нихризов взе участие в дискусионния панел на 4-ия Годишен форум „Data, Disruption and Technology“, който се проведе на 5 ноември 2019г.... виж повече

17ОКТ

Как GDPR засяга дейността на арбитражните институции – Мартин Захариев по Bloomberg TV

Защитата на личните данни продължава да бъде важна тема, както за бизнес средите, така и за юридическата общност. Мартин Захариев, адвокат в „Димитров, Петров и Ко.“ и правен експерт във фондация "Право и интернет",... виж повече

09ОКТ

DPC консултира NEVEQ по структуриране на алтернативен фонд за инвестиции New Vision 3

Екип на адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко." (DPC) оказа пълно правно съдействие на един от лоялните партньори на кантората – NEVEQ, по структуриране на нов алтернативен инвестиционен фонд (АИФ) за дялови... виж повече

27СЕП

Мартин Захариев говори пред участниците в Bulgarian Digital Week Plovdiv 2019

Възможно ли е правното регулиране в неограничения и неуправляван виртуален свят? Кои са най-големите предизвикателства, които стоят пред законодателната система в ерата на все по-бързо развиващите се технологии? По... виж повече

18СЕП

DPC консултира един от инвеститорите в голям строителен проект в София

Екип на DPC оказа правно съдействие на българския предприемач Дилян Павлов при осъществяване на неговата инвестиция в проекта Park Lane Office Center. Нашият клиент се присъедини като акционер в проекта заедно с видни... виж повече

«12345678910»