20 years together

Съветът на ЕС въвежда понятието „виртуално място на стопанска дейност“

07 Декември 2017

Съветът на ЕС се съгласи да разгледа понятието „виртуално място на стопанска дейност“ с цел изравняване на данъчното облагане на печалбите в цифровата икономика
 
Съветът на Европейския съюз одобри проекто-заключение по облагането на цифровата икономика в отговор на международните правила за данъчно облагане с оглед осигуряване на справедливо данъчно облагане на бизнеса както в цифровия, така и в нецифровия сектор.
 
Съветът прие, че когато едно търговско предприятие осъществява съществена дейност в дадена юрисдикция, фактът, че то физически не присъства в тази юрисдикция не означава, че същото не е данъчен субект за генерираните от него печалби.
 
За повече информация по темата, натиснете тук.

 

« Предишна  Следваща »