20 years together

Адв. Цветелина Георгиева говори за държавната намеса в производството по несъстоятелност в Месеца на комисиите на AIJA

11 Ноември 2020

Цветелина Георгиева, адвокат в „Димитров, Петров и Ко.“, взе участие в уебинар на тема държавна намеса спрямо неплатежоспособни дружества, проведен на 10 ноември 2020 г. - Денят на комисията по несъстоятелност от Месеца на комисиите на AIJA.

Първата сесия, с участници от Бразилия, Япония, Австрия, Швейцария, Ирландия и, България, беше под формата на дебат между отбори, относно за и против намесата в производства по несъстоятелност от страна на държавата. Трябва ли държавите въобще да подпомагат несъстоятелни дружества или да се намесват в производства по несъстоятелност, кои са границите, която държавата не бива да преминава в случай на намеса, и успешни ли са такива производства за местни/чуждестранни кредитори, са част от дискутираните въпроси.

Цветелина, която е активен член на Международната асоциация на младите адвокати AIJA от 2 години, подкрепи с примери от своята практика тезата си, че държавната намеса може да бъде от полза само ако е навременна, балансирана и взема предвид интересите на всички участници в производството. Като основен извод от дискусията тя посочи, че е изключително важно за кредиторите да са наясно не само с текущата законодателна уредба и финансово състояние на длъжника, но и да имат възможност да реагират адекватно на всякакви промени и да защитят интересите си, особено в настоящата несигурна и динамична обстановка.  

Цветелина Георгиева специализира в сферата на процесуалното представителство по граждански и търговски дела, производства по несъстоятелност, както и обезпечителни и изпълнителни производства. Може да се свържете директно с Цветелина на tsvetelina.georgieva@dpc.bg.

 

« Предишна  Следваща »