20 years together

Конкурентно право

Общ преглед
Адвокатите по конкурентно право в „Димитров, Петров и Ко.” притежават задълбочени познания в тази област на правото, както и компетентност по икономически и регулаторни въпроси, придобити с натрупания опит в постоянно нарастващия брой дела пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Дружеството е предоставяло правни консултации и защита на  множество клиенти във връзка с уведомления относно контрол върху сливанията (включително в чуждестранни сливания, оказващи въздействие върху участниците на българския пазар), нелоялни търговски практики, злоупотреба с господстващо положение и картелни споразумения. Екипът успешно е защитавал пред КЗК интересите на навлизащи участници на пазара, като в резултат е постигнал издаването на значими решения от страна на органа за защита на конкуренцията. 
 
„Димитров, Петров и Ко.” предоставя правно съдействие във връзка с изготвянето на правен анализ относно забранени споразумения, групови освобождавания, селективна дистрибуция и злоупотреба с господстващо положение. С оглед правото на КЗК да извършва проверки, експертите на дружеството провеждат за много свои клиенти редовни обучения относно внезапни проверки на място. Дружеството предоставя консултации на клиентите по въпросите на нелоялната конкуренция и ги представлява пред КЗК.
 
Практиката на „Димитров, Петров и Ко.” в областта на конкурентното право непрекъснато се разширява, обхващайки клиенти от все повече сектори, включително внос, търговия на едро, винарство, експлоатация на бензиностанции, наземно обслужване, телевизионно разпространение  и др. 
 

горе

Представителен опит
От 2013 г. насам „Димитров, Петров и Ко.” регулярно предоставя правни консултации и съдействие по различни регулаторни и конкурентни въпроси на Фокс Интернешънъл Ченълс България ЕООД, действащо като дъщерно дружество на Twenty-First Century Fox. Наскоро екипът по конкуренция успешно консултира клиента относно съответствието на рекламна кампания с правилата на лоялната конкуренция.
 
Адвокатите на „Димитров, Петров и Ко.“ защитават интересите на водещ оператор по наземно обслужване в сложно дело пред Комисията за защита на конкуренцията по твърдение за злоупотреба с господстващо положение под формата на хищническо ценообразуване.  
 
От 2009 г. насам „Димитров, Петров и Ко.“ консултира един от най-големите телекомуникационни оператори на българския пазар по редица конкурентни и регулаторни въпроси в телекомуникационния сектор, включително като го представлява пред Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за защита на конкуренцията, Върховния административен съд, Парламента и Парламентарната комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения. Напоследък експертите по конкурентно право предоставят на клиента анализи и консултации относно въздействието на дейността му върху конкуренцията, а също и рисковете, свързани с предприемането на конкретни действия спрямо останалите пазарни участници или следването на определена пазарна политика.  
      
„Димитров, Петров и Ко.” от години консултира водещ икономически играч на българския пазар по различни въпроси на конкуренцията, възникващи в текущата дейност на клиента в урегулиран пазарен сектор, който повдига голям брой въпроси на конкуренцията, които следва да бъдат анализирани и решавани. Работата на екипа по конкуренцията обхваща, без да се ограничава до, въпроси относно спазването на изискванията, анализ от гледна точка на конкуренцията на рисковете в областта на концентрацията между предприятия, анализи на потенциалните ефекти върху конкуренцията, свързани със забранени споразумения и нелоялна конкуренция и др. „Димитров, Петров и Ко.” е консултирало и представлявало клиента и в няколко производства по застъпничество за конкуренцията, в рамките на които Комисията за защита на конкуренцията издаде благоприятни решения като прие изцяло аргументите, представени от екипа на „Димитров, Петров и Ко.”.
 
В рамките на антитръстов процес по преписка за злоупотреба с господстващо положение „Димитров, Петров и Ко.” успешно представлява водещ DTH оператор пред КЗК и Върховния административен съд. Твърдяното пред КЗК нарушение беше свързано с предлагането на услугите му при условията на хищническо ценообразуване. КЗК установи, че няма извършена злоупотреба с господстващо положение, като впоследствие това нейно решение беше успешно защитено пред съда в процедурата по обжалването му.  
   
Екипът ни по дружествено право предостави правно съдействие на страната на продавача в M&A сделка по продажба на земеделски инвестиционен фонд. Дружеството представлява клиента пред КЗК в процеса по получаване на разрешение за концентрация, необходимо за финализирането на сделката, като подготви и подаде всички необходими документи.
 
Експертите на кантората предоставиха комплексни правни услуги по време на процедурата по получаване на разрешение от КЗК за придобиването на най-големия руски производител на железопътен подвижен състав и оборудване от руските държавни железници.
 

горе

Свързани новини
26МАЙ

Експерти по конкурентно право на DPC взеха участие в проучване на Антитръстовия комитет на IBA

Зоя Тодорова, съдружник и Росица Василева, адвокат в „Димитров, Петров и Ко.“ (DPC) взеха участие в мащабно проучване, проведено от Антитръстовия комитет на Международната асоциация на адвокатите (IBA). Проучването,... виж повече

11МАЙ

DPC с най-високо класиране до момента от The Legal 500 EMEA

В средата на април един от двата най-големи и престижни правни справочници в света, The Legal 500, обяви класациите си за региона на Европа, Средния Изток и Африка за 2020 г. виж повече

23МАР

DPC начело в класацията на Chambers Europe 2020

Една от двете най-очаквани годишни класации в света на правото – Chambers Europe – бе наскоро публикувана и с радост съобщаваме, че водещата позиция на Димитров, Петров и Ко. (DPC) отново беше затвърдена. Класирани са осем от... виж повече

горе

Свързани публикации

Пандемията от Covid-19: Реакциите на органите по конкуренция на пандмията от Covid-19 – публикация на IBA

Тема:Конкурентно право

Публикувано в:https://www.ibanet.org/COVID-19/Home.aspx

Зоя Тодорова, съдружник и Росица Василева, адвокат в „Димитров, Петров и Ко.“ (DPC) взеха участие в мащабно проучване, проведено от Антитръстовия комитет на Международната асоциация на адвокатите (IBA). Проучването, обхващащо 44 юрисдикции от цял свят, има за цел да изследва начините, по които внезапната промяна в световната реалност се отразява на антитръстовия свят, като събере в един документ компилация от реакциите на конкурентните органи на пандемията от Covid-19.

*Публикацията е на английски език.

КЗК има право да се съмнява, но трябва да изследва прецизно

Изтегли:dpco-the-upcoming-regulation-of-certification-services.pdf (PDF, 401.08 kb)

Тема:Дружествено право. Сливания и придобивания

Публикувано в:сп. "Икономист"

Издание:Бр. 42/2019

Зоя Тодорова коментира решението на Комисията за защита на конкуренцията да извърши задълбочено проучване на предложеното придобиване на бизнеса на ЧЕЗ в България от Еврохолд в контекста на насоките и практиките на ЕС по отношение на нехоризонталните сливания

Прилагане на правилата и решенията за държавна помощ от националните съдилища. Доклад за България

Тема:Конкурентно право

горе

Лице за контакт

Зоя Тодорова

Съдружник

Зоя Тодорова

горе