20 years together

Медицинско и фармацевтично право

Общ преглед
Практиката на експертите на кантората в областта на медицинското и фармацевтичното право е фокусирана върху всякакви въпроси в областта на здравеопазването и защита на потребителите, храни и козметика, медицински изделия. 
 
В последните години адвокатите на „Димитров, Петров и Ко.“ консултират водещи международни фармацевтични компании по всякакви регулаторни и дружествени въпроси, цени и реимбурсиране, спазване на регулаторните изисквания, производство, маркетинг, промотиране, реклама и дистрибуция, защита на правата на интелектуалната собственост, антитръст и конкурентни въпроси, трудовоправни въпроси. Клиентите на адвокатското дружество  ценят задълбоченото познаване на пазара, разбирането на нуждите на бизнеса и практическия подход при предоставянето на решения и правни консултации.    
 
„Димитров, Петров и Ко.“ представлява клиенти пред местни регулаторни органи – Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, Комисията по прозрачност, Националната здравноосигурителна каса, Изпълнителната агенция по лекарствата и др., във връзка с утвърждаване на цени, реимбурсиране, въпроси, свързани с реклама и дарения. Адвокати на дружеството осъществяват  процесуално представителство в процедури по обжалване на актове, издадени от местни регулаторни органи, обжалване на нормативни актове, както и представителство пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в процедури относно нелоялна конкуренция и антитръст, както и в процедури по застъпничество за конкуренция.
 
Част от адвокатите на кантората са експерти по въпроси, свързани с хранителни добавки, хранителни продукти и медицински изделия. 
 
Имаме значителен опит в предоставянето на правни услуги на търговци на едро и вериги от аптеки.
 
Кантората предоставя консултации по широк спектър от сложни казуси, включително по много въпроси, попадащи едновременно в различни юрисдикции. Адвокатите имат опит в различни сделки в здравния сектор, включително сливания и придобивания, както и преструктуриране на дружества.
 
Развитието на здравната инфраструктура и регистрацията и управлението на болници и здравни заведения е актуална тема в страната, която привлича много инвеститори. Имаме капацитет успешно да консултираме всички етапи на проекти в тази област – от наемането или покупката на имоти до планирането и строителството, регулацията, публично-частните партньорства, обществени поръчки, трудовоправни въпроси, търговски споразумения, защита на личните данни и правото на неприкосновеност.
 
Като член на Консултативния съвет към Министерството на здравеопазването управляващия съдружник проф. д-р Георги Димитров е участвал в изготвянето на Стратегията за електронно здравеопазване в България. Адвокати на кантората са били експерти в множество работни групи, изработили съвременното българско законодателство в областта на здравеопазването. Те са национални кореспонденти за България в няколко проекти в областта на здравеопазването, възложени и финансирани от Европейската комисия.
 
За нашите клиенти изготвяме Здравен бюлетин, който отразява последните законодателни и регулаторни промени, както и актуална информация за здравния и фармацевтичния сектор.  
 

горе

Представителен опит
„Димитров, Петров и Ко.“ съдейства на всичките си клиенти – фармацевтични компании, във връзка с изпълнението на изискванията на Наредба №10 на Министъра на здравеопазването за договарянето на задължителни отстъпки на лекарствени продукти, заплащани от Националната здравноосигурителна каса. 
 
Кантората успешно представлява притежателя на разрешение за употреба на фармацевтична компания, базирана в САЩ, в множество процедури по обжалване срещу актове на Националния съвет по цени и реимбурсиране и на Комисията по прозрачност, като в резултат уникалният продукт на нашия клиент навлезе и запази позиции на българския пазар. 
 
През 2014 г. адвокатите на „Димитров, Петров и Ко.“ консултират местно представителство на водеща фармацевтична компания по преструктурирането на дейността й в България и прилагането на нов модел за селективна дистрибуция.
 
Адвокатите на „Димитров, Петров и Ко.“ предоставят на множество фармацевтични компании и организации, провеждащи клинични проучвания, правно съдействие относно провеждането на клинични изследвания на територията на България, включително консултации по различни въпроси, свързани с обезщетяване, осигуряване, защита и обработване на лични данни в здравеопазването.
 
Екипът на кантората предоставя правни услуги на водещо немско дружество и неговия български клон във връзка с регулирането на електронното здравеопазване и защитата на личните данни.
 
Адвокатското дружество съдейства на водеща британска фармацевтична компания в процедурата по уведомление за концентрация пред Комисията за защита на конкуренцията.
 
От 2011 г. „Димитров, Петров и Ко.“ предоставя правни консултации по регулаторни въпроси на водещ дистрибутор на лекарства на едро. Експертите на дружеството изготвиха предложения за изменение на наредба с цел осигуряване на равни условия за всички дистрибутори на едро за снабдяване на аптеките с лекарства, реимбурсирани от Националната здравноосигурителна каса, като тези предложения впоследствие бяха приети.
 
Сред клиентите на кантората е една от най-големите вериги за търговия на дребно с фармацевтични продукти в страната. Предоставяните правни услуги са свързани основно с обжалване на актове за нарушение, постановени от Националната здравноосигурителна каса. Експертите на „Димитров, Петров и Ко.“ работят и в посока изменение на действащото законодателство по отношение на регистрацията и дейността на аптеките, като се стремят към постигането на по-благоприятни условия за отваряне на аптека и по-гъвкав подход на компетентните органи към текущата търговска дейност на аптеките.
 
Експертите ни успешно консултират фармацевтична компания по дело за дискриминация, заведено от бивш неин служител пред местния антидискриминационен. 
 
Адвокатите на „Димитров, Петров и Ко.“ представляват американски фармацевтичен лидер в процедура пред КЗК във връзка с нелоялна конкуренция при рекламирането на фармацевтични продукти. 
 
Кантората регулярно предоставя правни услуги в областта на защитата на данните на водеща световна ИТ компания, предоставяща решения на клиенти в сферата на здравеопазването.
 

горе

Свързани новини
05МАЙ

DPC е сред финалистите за LMG Life Sciences Awards

DPC се бори за награда Кантора на годината в областта на паралелния внос (Parallel Import Firm of the Year), както и за регионалната награда Черноморска кантора на годината (Black Sea Firm of the Year) на LMG Life Sciences Awards виж повече

19АПР

DPC с челно класиране за 2021 от The Legal 500

Запазваме челните си позиции в етапа за 2021 г. от състезанието за адвокати-бегачи на дълги разстояния, известно като класацията на The Legal 500. виж повече

01ЮЛИ

Новият Закон за храните – регистрирай това

Новият Закон за храните, в сила от 09.06.2020 г., си поставя за цел да гарантира по-висока защита на потребителите по отношение на храните и да осигури систематизиране на националното ни право и хармонизирането му с това на... виж повече

горе

Лице за контакт

Биляна Ангелова

Съдружник

Биляна Ангелова

горе