20 years together

Публикации

Публикации: Бояна Милчева

Новият Закон за индустриалните паркове - добри намерения и неоходимост от допълнителна конкретика

Изтегли:industrial-parks-act-epi-digest-article.pdf (PDF, 4.59 mb)

Автори:Бояна Милчева, Кирил Томов

Тема:Недвижими имоти и вещно право. Строително право

Публикувано в:www.epi.bg

Издание:Дайджест "Собственост и право" 2021, кн. 6

Статията представя накратко унифицираната законова уредба на индустриалните паркове от създаването до развитието им, като предпоставка за бъдещо развитие на специализирания вид територия, целящо стимулиране на инвестициите в сектора. Представени са и промените в уредбата на енергийния сектор в следствие на приемането на ЗИП, както и някои основни противоречия.

Искове и разрешаване на спорове по договорите ФИДИК

Изтегли:b-milcheva-fidic-claims-and-dispute-resolution-sobstvenost-i-pravo-july-2019.pdf (PDF, 2.30 mb)

Автор:Бояна Милчева

Тема:Недвижими имоти и вещно право. Строително право

Публикувано в:http://www.epi.bg/

Издание:Дайджест "Собственост и право", 2019, b.7

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА НОВИТЕ ДОГОВОРНИ ФОРМИ НА ФИДИК

Изтегли:boyana-milcheva-epi-2019-2.pdf (PDF, 216.02 kb)

Автор:Бояна Милчева

Тема:Недвижими имоти и вещно право. Строително право

Публикувано в:http://www.epi.bg/

Издание:Дайджест "Собственост и право", 2019, b.2

Клаузи на FIDIC за многоетапно разрешаване на спорове

Изтегли:drbf-aug-sep-oct-2017.pdf (PDF, 2.04 mb)

Автори:Бояна Милчева, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Недвижими имоти и вещно право. Строително право

Публикувано в:https://drb.org/

Издание:DRBF Forum

*Публикацията е на английски език.

Първи стъпки по въвеждане на единна информационна точка в България

Изтегли:dpc-single-information-point-first-steps.pdf (PDF, 463.85 kb)

Автори:Бояна Милчева, Павлина Иванова

Тема:Недвижими имоти и вещно право. Строително право

Публикувано в:http://www.epi.bg/

Издание:Дайджест "Собственост и Право", кн. 7

FIDIC по света – България

Изтегли:clint-march-2017.pdf (PDF, 6.31 mb)

Автори:Бояна Милчева, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Недвижими имоти и вещно право. Строително право

Публикувано в:http://www.ibanet.org

Издание:Construction Law International

*Публикацията е на английски език.

Клаузи на FIDIC за многоетапно разрешаване на спорове в светлината на българското право

Автори:Бояна Милчева, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com

Издание:Kluwer Arbitration Blog

*Публикацията е на английски език.

Правен статут и право на собственост върху електронни съобщителни мрежи и електронна съобщителна инфраструктура

Автори:Бояна Милчева, Павлина Иванова

Тема:Недвижими имоти и вещно право. Строително право

Публикувано в:Издателство "Труд и право"

Издание:Декември, книга 12

A Quick Guide to Venture Capital Law in Europe

Изтегли:europe-private-equity.pdf (PDF, 493.23 kb)

Автор:Бояна Милчева

Тема:Дружествено право. Сливания и придобивания

Абониране за бюлетинClose