20 years together

Публикации

Публикации: Десислава Кръстева

ДОПУСТИМО ЛИ Е ТЕСТВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА COVID-19 ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ?

Изтегли:krusteva-d-zahariev-m-are-employers-allowed-to-test-their-employees-for-covid-19.pdf (PDF, 1.42 mb)

Автори:Десислава Кръстева, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:www.tita.bg

Тревожното и все по-динамично увеличение на броя заболели от COVID-19 през последните няколко седмици поставя с все по-голяма острота темата за това какви мерки могат да се предприемат, за да се ограничи разпространението на заразата на работното място. Може ли да се организира тестване на служителите за COVID-19? Може ли това да бъде въведено като задължително изискване от работодателя? Може ли да се съобщава на колектива, ако се установи случай на болен служител? Може ли работодателите да издирват контактни лица сред трудовия колектив? Подобни мерки влизат ли в противоречие с правилата за защита на личните данни или с други изисквания? Настоящият анализ се опитва да даде някои полезни насоки във връзка с тези въпроси.

Правна същност на домейн имената

Изтегли:zahariev-m-krasteva-d-pravna-sashtnost-na-domein-imenata.pdf (PDF, 3.68 mb)

Автори:Десислава Кръстева, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ и интелектуална собственост

Публикувано в:https://www.tita.bg/

Дигиталният данък на кръстопът между икономиката и политиката

Изтегли:desislava-krusteva-cio-magazine-digital-taxation-11-2019.pdf (PDF, 3.20 mb)

Автор:Десислава Кръстева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:CIO magazin

Издание:#11

Автор: Мария Динкова

Коментар: Десислава Кръстева

Правни и практически предизвикателства пред е-търговията, свързани с изпълнението на изискванията към регистриране и отчитане на продажбите и софтуерите за управлението им

Изтегли:ordinance-no-h-18.pdf (PDF, 2.34 mb)

Автор:Десислава Кръстева

Тема:Данъчно право

Публикувано в:ТИТА

Издание:бр. 118

Bulgarian Chapter - The Legal 500: Data Protection & Cyber Security Country Comparative Guide

Изтегли:bulgarian-chapter-data-protection.pdf (PDF, 189.58 kb)

Автори:Десислава Кръстева, Свилена Ракшиева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:The In-House Lawyer

*Публикацията е на английски език.

Защита на личните данни в България. Общ преглед

Автор:Десислава Кръстева

Тема:Защита на личните данни

Публикувано в:Thomson Reuters | Data Privacy Advisor

Издание:Thomson Reuters

Мониторинг на служителите на работното място

Автори:Десислава Кръстева, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Meritas

Издание:European & Middle East Guide

* Публикацията е на английски език.

Има ли задължителни мерки за защита на личните данни съгласно GDPR?

Изтегли:desislava-krusteva-gdpr-23-05-2018.pdf (PDF, 1.03 mb)

Автор:Десислава Кръстева

Тема:Защита на личните данни

Публикувано в:ТИТА

Издание:ТИТА

Привеждане в съответствие с GDPR – стъпка по стъпка

Изтегли:desislava-krusteva-article-gdpr-tita-07-05-2018.pdf (PDF, 4.12 mb)

Автор:Десислава Кръстева

Тема:Защита на личните данни

Публикувано в:ТИТА

Издание:ТИТА

GDPR – задължения на обработващите личните данни

Изтегли:desislava-krusteva-article-gdpr-tita-03-2018.pdf (PDF, 3.07 mb)

Автор:Десислава Кръстева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:ТИТА

Издание:ТИТА

GDPR - основни принципи при защита на личните данни

Изтегли:desislava-krusteva-article-gdpr-tita-02-2018.pdf (PDF, 194.24 kb)

Автор:Десислава Кръстева

Публикувано в:ТИТА

Издание:ТИТА

Делото "Шремс": Ще бъдат ли забранени трансферите на данни от ЕС?

Автори:Десислава Кръстева, Свилена Ракшиева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Капитал Daily

Издание:Капитал

Новите европейски правила за защита на личните данни

Автори:Десислава Кръстева, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:https://amcham.bg/amcham-magazine/archive-2017/

Издание:Business Connect Magazine

*Публикацията е на английски език.

Обменът на данни между ЕС и САЩ се урежда с ново споразумение

Изтегли:computerworld-30-2016-data-exchange-between-the-eu-and-the-us-is-governed-by-a-new-agreement-30-07-2016.pdf (PDF, 3.54 mb)

Автор:Десислава Кръстева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Computerworld

Издание:брой 30, Юли 2016 г.

Navigating Out Of Safe Harbors

Изтегли:dpco-navigating-out-of-safe-harbors-cee-legal-matters-10-2015.pdf (PDF, 955.10 kb)

Автор:Десислава Кръстева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:CEE Legal Matters

Издание:Year 2, Issue 5

* Публикацията е на английски език. 

Предизвикателства, свързани със защитата на лични данни при използването на „облачни“ (cloud) услуги

Изтегли:krusteva-d-data-protection-challenges-in-the-use-of-cloud-services-november-2015.pdf (PDF, 265.77 kb)

Автор:Десислава Кръстева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Международна конференция „Доверие, неприкосновеност и сигурност на личните данни в цифровия свят”

Protection and management of data in the Cloud and Big Data: legal and licensing aspects

Изтегли:g-dimitrov-d-krusteva-personal-data-in-the-cloud-and-huge-data.pdf (PDF, 376.06 kb)

Автори:проф. д-р Георги Димитров, Десислава Кръстева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Computerworld

EMEA Data Privacy Law Highlights

Изтегли:163.pdf (PDF, 608.59 kb)

Автор:Десислава Кръстева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Meritas

Electronic Evidence in Bulgaria. Chapter 6.

Автори:проф. д-р Георги Димитров, Десислава Кръстева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:International Electronic Evidence

Издание:First Edition

Edited by Stephen Mason. Published by the British Institute of International Comparative Law, London, 2008.For further information, please visit:

Абониране за бюлетинClose