20 years together

Публикации

Публикации: Кирил Томов

Новият Закон за индустриалните паркове - добри намерения и неоходимост от допълнителна конкретика

Изтегли:industrial-parks-act-epi-digest-article.pdf (PDF, 4.59 mb)

Автори:Бояна Милчева, Кирил Томов

Тема:Недвижими имоти и вещно право. Строително право

Публикувано в:www.epi.bg

Издание:Дайджест "Собственост и право" 2021, кн. 6

Статията представя накратко унифицираната законова уредба на индустриалните паркове от създаването до развитието им, като предпоставка за бъдещо развитие на специализирания вид територия, целящо стимулиране на инвестициите в сектора. Представени са и промените в уредбата на енергийния сектор в следствие на приемането на ЗИП, както и някои основни противоречия.

Абониране за бюлетинClose