20 years together

Публикации

Публикации: Никола Стойчев

Нови разпоредби, засягащи медийния сектор

Автор:Никола Стойчев

Тема:Телекомуникационно и медийно право

Публикувано в:IRIS 2021-5:1/23

Издание:Бюлетин на Европейската аудиовизуална обсерватория

В последната си статия за бюлетина на Европейската аудиовизуална обсерватория адв. Никола Стойчев, с активното съдействие на адв. Кристиян Иванов, предлага кратък обзор на новостите в регулацията на българския медиен сектор, въведени с новия Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и с измененията на Закона за електронните съобщения.

*Тази публикация е достъпна на английски, немски и френски език.

 

Комисията за защита на конкуренцията одобрява придобивания от голямо значение за местните пазари на медии, телекомуникации и вестници

Автори:Никола Стойчев, Кристиян Иванов

Тема:Телекомуникационно и медийно право

Публикувано в:IRIS 2021-3:1/4

Издание:Бюлетин на Европейската аудиовизуална обсерватория

В последната си статия за бюлетина на Европейската аудиовизуална обсерватория адв. Никола Стойчев, с активното съдействие на адв. Кристиян Иванов, предлага кратък обзор на новостите и значимите придобивания на местните медиен, телеком и вестникарски пазар.

*Тази публикация е достъпна на английски, немски и френски език.

 

Българският медиен закон е хармонизиран с Директивата за аудиовизуалните медийни услуги

Изтегли:iris-2021-2-en.pdf (PDF, 2.28 mb)

Автор:Никола Стойчев

Тема:Телекомуникационно и медийно право

Публикувано в:IRIS 2021-2

Издание:Бюлетин на Европейската аудиовизуална обсерватория

В последната си статия за бюлетина на Европейската аудиовизуална обсерватория адв. Никола Стойчев, с активното съдействие на адв. Кристиян Иванов, предлага кратък обзор на новостите, въведени със Закона за изменение и допълнение на Закон за радиото и телевизията, транспониращ Директива (ЕС) 2018/1808, по-известна като Директивата за аудиовизуалните медийни услуги.

*Тази публикация е достъпна на английски, немски и френски език.

Законодателни предложения за насърчаване на местната филмова индустрия, включително възстановяване на 25% от допустимите разходи за подпомагане на продукциите

Автор:Никола Стойчев

Тема:Телекомуникационно и медийно право

Публикувано в:IRIS 2021-1

Издание:Бюлетин на Европейската аудиовизуална обсерватория

Във втората си статия за бюлетина на Европейската аудиовизуална обсерватория, адв. Никола Стойчев, със съдействието на Кристиян Иванов, резюмира проекта за изменение на Закона за филмовата индустрия, предвиждащ множество стимули за насърчаване на местната филмова индустрия, включително схема за възстановяване на 25% от допустимите разходи, извършени от чуждестранните филмови продуценти в България за производство на аудиовизуални произведения в съответствие с Регламент (ЕС) № 651/2014.

*Тази публикация е достъпна на английски, немски и френски език.

 

Комисията за защита на конкуренцията счита, че предложенията за изменение на Закона за радиото и телевизията биха ограничили конкуренцията

Изтегли:iris-2020-10-en.pdf (PDF, 2.15 mb)

Автор:Никола Стойчев

Тема:Конкурентно право

Публикувано в:IRIS 2020-10

Издание:Бюлетин на Европейската аудиовизуална обсерватория

В първата си статия за бюлетина на Европейската аудиовизуална обсерватория, в който беше поканен да публикува регулярно, адв. Никола Стойчев, със съдействието на Кристиян Иванов, резюмира решението на Комисията за защита на конкуренцията, гласящо че въвеждането на квоти за българската музика чрез изменение в Закона за радиото и телевизията, ще доведе до ограничаване на  конкуренцията в сектора.

*Тази публикация е достъпна на английски, немски и френски език.

Абониране за бюлетинClose