20 years together

Публикации

Публикации: Радослава Макшутова

Прилагане на GDPR - България

Автори:Доц. д-р Мартин Захариев, Радослава Макшутова

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Lexxion

Издание:European Data Protection Law Review 3/2020

Почти две години и половина след влизането в сила на GDPR много неща са се променили. Най-важното е, че осведомеността по всякакви въпроси, свързани със защитата на данни, се е увеличила драстично както сред компаниите, така и сред гражданите. Вижте какво се случи през този период в България (основните законодателни промени и най-интересните случаи от практиката) в последния доклад на нашите експери д-р Мартин Захариев и Радослава Макшутова.

Правото на лицата да присъстват в наказателния процес според българското законодтелство

Изтегли:enchancing-the-right-to-be-present-lex-locals-2020.pdf (PDF, 838.55 kb)

Автори:проф. д-р Георги Димитров, Радослава Макшутова

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:Lex Localis

Издание:Укрепване на правото на лицата да присъстват в наказателния процес

Книгата „Укрепване на правото на лицата да присъстват в наказателния процес“, съставена в рамките на проект PRESENT, се занимава с пряката нужда от обучение и вникване в промените, които ще бъдат включени в законодателството на държавите-членки на ЕС с цел транспониране на Директива (ЕС) 2016/343. PRESENT обединява партньори от 6 страни (България, Австрия, Румъния, Словакия, Кипър и Португалия) с разнообразна насоченост и богат опит. Публикациите, включени в книгата засягат множество теми, свързани с правото на лицата да присъстват в наказателния процес, както и с презумпцията за невиновност в различните държави членки. Проф. д-р Георги Димитров, който е и редактор на книгата, и Радослава Макшутова бяха част от българския екип, който допринесе към монографията със статията "Правото на лицата да присъстват в наказателния процес според българското законодтелство".

*Публикацията е на английски език.

Абониране за бюлетинClose