20 years together

Публикации

Публикации: Дружествено право. Сливания и придобивания

КЗК има право да се съмнява, но трябва да изследва прецизно

Автор:Зоя Тодорова

Тема:Дружествено право. Сливания и придобивания

Публикувано в:сп. "Икономист"

Издание:Бр. 42/2019

Зоя Тодорова коментира решението на Комисията за защита на конкуренцията да извърши задълбочено проучване на предложеното придобиване на бизнеса на ЧЕЗ в България от Еврохолд в контекста на насоките и практиките на ЕС по отношение на нехоризонталните сливания

За съотношението между понятията неплатежоспособност и свръхзадълженост

Изтегли:dpco-on-the-correlation-between-the-concepts-of-insolvency-and-overindebtedness.pdf (PDF, 546.24 kb)

Автори:Енчо Симеонов, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Дружествено право. Сливания и придобивания

Публикувано в:http://www.epi.bg/

Издание:Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 11

Doing Business in Europe

Изтегли:dobe-rel405-final.pdf (PDF, 584.08 kb)

Автори:проф. д-р Георги Димитров, Христо Нихризов

Тема:Дружествено право. Сливания и придобивания

Публикувано в:Sweet & Maxwell

Издание:R.405

*Публикацията е на английски език. 

Българската правна уредба относно трансгранично преобразуване с участие на дружество със седалище извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство

Изтегли:dpco-article-on-cross-border-transformation-bg.pdf (PDF, 451.04 kb)

Автор:Зоя Тодорова

Тема:Дружествено право. Сливания и придобивания

Публикувано в:Meritas

Doing Business in Europe

Изтегли:dobe-rel397-final.pdf (PDF, 415.86 kb)

Автори:проф. д-р Георги Димитров, Христо Нихризов

Тема:Дружествено право. Сливания и придобивания

Публикувано в:Sweet & Maxwell

Издание:R.397

*Публикацията е на английски език. 

Doing Business in Europe

Изтегли:dobe-rel396-final.pdf (PDF, 956.75 kb)

Автори:проф. д-р Георги Димитров, Христо Нихризов

Тема:Дружествено право. Сливания и придобивания

Публикувано в:Sweet & Maxwell

Издание:R.396

*Публикацията е на ангийски език. 

A Quick Guide to Venture Capital Law in Europe

Изтегли:europe-private-equity.pdf (PDF, 493.23 kb)

Автор:Бояна Милчева

Тема:Дружествено право. Сливания и придобивания

Bulgaria: New Recovery Plan Adopted and Approved

Изтегли:100.pdf (PDF, 22.99 kb)

Автор:проф. д-р Георги Димитров

Тема:Дружествено право. Сливания и придобивания

Публикувано в:Global Insolvency and Restructuring Review

Издание:March/April 2001

Reproduced with permission of Law Business Research. This article was first published in Getting the Deal Through. For further information, please visit www.GettingTheDealThrough.com

Recent Legislative Amendments of the Bulgarian Commercial Act

Изтегли:95.pdf (PDF, 576.32 kb)

Автор:проф. д-р Георги Димитров

Тема:Дружествено право. Сливания и придобивания

Публикувано в:Eastern European Newsletter

Издание:2000

Reproduced with permission of the International Bar Association, London. © International Bar Association. This article was first published in Eastern European Newsletter, December 2000. For further information, please visit http://www.ibanet.org/publications/Publications_home.cfm

Абониране за бюлетинClose