20 years together

Публикации

Публикации: Право на интелектуалната собственост

Интелектуалната собственост по света - права и средства за защита, Глава за България

Автор:Биляна Ангелова

Тема:Право на интелектуалната собственост

Публикувано в:Thomson Reuters

Издание:World Intellectual Property Rights and Remedies, Release 2019-6

Шестото издание на тази полезна книга за професионалисти в областта на интелектуалната собственост, публикувана през декември 2019 г., включва актуализирана глава за България, подготвена от водещия експерт на DPC Биляна Ангелова. Изданието съдържа полезна информация за патенти и полезни модели, авторско право и търговски марки, промишлен дизайн, географски означения, имена на домейни и търговски тайни, като описва особеностите на българското законодателство.

Изданието е реализирано в сътрудничество с Центъра за международни правни изследвания и е на английски език.

Регистрация и защита на авторски права, патенти и търговски марки в България

Автор:Биляна Ангелова

Тема:Право на интелектуалната собственост

Публикувано в:Thomson Reuters Westlaw

Издание:World Intellectual Property Rights and Remedies, Release 2018-3

Публикацията е осъществена в сътрудничество с Центъра за международни правни изследвания (Center for International Legal Studies), чиято основна цел е да популяризира и разпространява правни знания сред международната правна общност. Голяма част от инициативите на тази организация с нестопанска цел са насочени към младите юристи.

Как да защитим търговската си марка срещу недобросъвестна регистрация на домейни

Изтегли:dpco-trademark-protection-against-unfair-registration-of-domain-names-bg.pdf (PDF, 440.71 kb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на интелектуалната собственост

Публикувано в:http://computerworld.bg/

Издание:Computerworld

Интелектуалната собственост в университетите – Творчеството: Следващото поколение

Автор:проф. д-р Георги Димитров

Тема:Право на интелектуалната собственост

Публикувано в:За буквите – „О писменехь“

Издание:Интелектуалната собственост в XXI век: Българският опит в творческите и информационни индустрии

Защита на авторските права в Интернет

Автор:проф. д-р Георги Димитров

Тема:Право на интелектуалната собственост

Публикувано в:Издателство Технически университет, София

Издание:Мениджмънт на проекти в информационните технологии

Модел за оценка, защита и управление на интелектуалната собственост при трансфер на технологии – практически стъпки

Изтегли:model-for-evaluation-protection-and-management-of-ip-in-technology-transfer.pdf (PDF, 335.83 kb)

Автори:проф. д-р Георги Димитров, Емил Тумбев

Тема:Право на интелектуалната собственост

Публикувано в:Софийски университет

Издание:ФМИ

Абониране за бюлетинClose