Индустрия

Инфраструктура

Сложни инфраструктурни проекти – прости решения

Нашата комплексна практика в областта на инфраструктурните проекти предоставя консултиране по редица мащабни проекти, включително oбществена, телекомуникационна, транспортна и енергийна инфраструктура. Притежаваме солиден местен опит, съчетан със задълбочено познаване на правните рамки на ЕС. Нашият опит включва консултиране на инвеститори, изпълнители, предприемачи, кредитори и регулаторни органи. Изградените контакти и взаимоотношения в индустрията ни позволяват да работим в тясно сътрудничество със заинтересовани страни от всички нива.

Лица за контакт

 • Структуриране на инвестиции в инфраструктурни проекти
 • Правно съдействие на всеки етап от инфраструктурен проект, от планиране и развитие до финансиране, строителство и експлоатация
 • Проекти за публично-частно партньорство (ПЧП)
 • Консултиране и изготвяне на строителни договори, включително договори FIDIC
 • Финансиране на инфраструктурни проекти
 • Съдействие на всички етапи от процедурите за възлагане на обществени поръчки
 • Консултиране на оферентите в трансгранични публични търгове
 • Управление на проекти и мониторинг на договори за обществени поръчки
 • Съдебни спорове за обществени поръчки
''Това, което прави практиката уникална, са хората. Всички те са много интелигентни, приятелски настроени и целенасочени. Знаем, че можем да разчитаме на тях по всяко време и за каквото и да било - както е с приятелите. С тях работим повече от пет години и представянето им винаги е било безупречно.’’ – Legal 500

Инфраструктурни решения от А до Я

Благодарение на уникална комбинация от умения и опит, нашият екип предлага набор от комплексни правни услуги по разработване на проекти, концесии и ПЧП, капиталово и дългово финансиране и сделки по преструктуриране. Екипът ни също така представлява участници в сложни процедури за обществени поръчки като оказва съдействие при изготвяне на документация, правила и стратегии.

Нашите юристи се гордеят със своята специализирана за бизнеса експертиза, придобита в консултирането на големи изпълнители на инфраструктурни проекти по договори, базирани на FIDIC и EPC договори.

Представителен опит:
 • Пълно правно обслужване на един от най-големите италиански строители на транспортна инфраструктура във връзка със строителството на част от автомагистрала „Марица“
 • Eксклузивен правен и данъчен консултант за България на третата по големина италианска строителна компания по всички етапи на осъществяване на железопътен проект на стойност 162 милиона евро, изпълняван въз основа на договор по Договорните условия на Жълтата книга на FIDIC. Нашите експерти представляват компанията и във връзка с изготвянето на тръжни оферти за участие в няколко нови инфраструктурни проекта
''Целият екип се справя отлично, като основните ни контакти са Бояна Милчева и Методи Байкушев. Отлични впечатления имаме и от старшите адвокати Павлина Иванова, Пенчо Станчев и Донка Стоянова. Освен доказани експерти в областта, всички те се откроиха като изключително надеждни и всеотдайни и с безупречно време за реакция.“ – Legal 500

Преодоляване на всякакви препятствия

В своя над 25-годишен опит кантората е участвала в едни от най-значимите инфраструктурни проекти в България. Клиентите ни получават комплексно правно консултиране, включващо данъчни въпроси, трудово-правни отношения, недвижими имоти, въпроси от конкурентното право. Стремим се да вникнем в същината на проблема, да предвидим последиците и да предложим ефективни и ясни решения.

Представителен опит:
 • Правни консултации на водещи турски строителни компании относно концесионния режим за пътното строителство и поддръжка, както и възможностите за сключване на договори за строителство и управление, при които собствеността на обекта се прехвърля на държавата
 • Eксклузивен правен консултант на международен инвеститор, който изгражда трансгранична телекомуникационна мрежа, включително и в български териториални води и шелф. Екипът ни беше ангажиран в изготвянето на цялата правна документация, която се изисква за изграждането на телекомуникационната мрежа
 • Водещ правен консултант на местния клон на една от най-големите италиански пътностроителни компании във връзка с изпълнението на инфраструктурни проекти в България, възлизащи на повече от 60 милиона евро

Свързани новини

Свързани публикации

Сфери на дейност

Правни услуги за вашия бизнес
Свържете се с нас