Индустрия

Телеком

Използваме информацията, за да създаваме иновации

Стремглавото развитие на телекомуникационните технологии неминуемо се отразява на ежедневието ни. Новите технологии и променящите се нагласи влияят на потребителското поведение и преживяване. И докато индустрията се приспособява, а медиите и технологиите все повече се сближават, новите играчи се увеличават и постепенно налагат нови правила. DPC следи не само тенденциите, но и непрекъснато променящата се регулаторна рамка, като участва активно в процеса на изготвянето ѝ. Клиентите се обръщат към нас за експертен съвет и технически издържани правни инструкции.

Лица за контакт

 • Уникална регулаторна експертиза на местно и европейско ниво - активно участваме в създаването на съвременната технологична правна рамка в България
 • Правно обслужване на оператори на фиксирани и мобилни мрежи, сателитни оператори (оператори на спътникови/сателитни телекомуникации)
 • Консултиране на доставчици на инфраструктурни услуги, оператори на VoIP телефония, доставчици на интернет услуги и WiMAX оператори
 • Консултиране на международни оператори за пренос на данни и доставчици на телекомуникационни услуги и оборудване във връзка с тяхната дейност
 • Съдействие при получаване на необходимите регистрации и разрешения
 • Професионални правни съвети по сложни регулаторни въпроси, изготвяне на търговски договори и договори за неотменимо право на ползване (IRU)
 • Споразумения за предоставяне на различни видове електронни съобщителни услуги, както и съответните условия за ползване
DPC има богат опит в консултирането на международно признати компании и най-големите български частни доставчици на интернет услуги, доставчици на съдържание, уеб портали, софтуерни компании, инженерингови фирми, доставчици на удостоверителни услуги и други разрастващи се компании в сферата на информационните технологии.

Подпомагаме иновациите в медиите и телекомуникациите

DPC обслужва телевизионни, филмови и цифрови медийни платформи, като предоставя консултиране по всякакви корпоративни въпроси, сделки и частни капиталови инвестиции. Специфичните опит и познания позволяват на екипа ни от експерти да предлага комплексно правно обслужване, включително по въпроси, свързани с лични данни, лицензиране и защита на потребителите.

Представителен опит:
 • Теленор България – правно и регулаторно консултиране по проекти за внедряване на ИТ решения, предоставяне на услуги за мобилни плащания, сигурност на данните, съхранение и защита на данните, общи условия, споразумения за разпределение на приходите и др.
 • Българска асоциация на кабелните и комуникационните оператори /БАККО/ - изготвяне на първия Етичен кодекс на телекомуникационните оператори в България
 • Дейта център оператор – правно съдействие при участието на местното дружество в обществените консултации във връзка с измененията и допълненията в Закона за електронните съобщения.

Дългогодишен опит в сектора

Вече повече от две десетилетия DPC целенасочено обръща особено внимание на обслужването на клиенти, развиващи дейност в различни технологични сфери. Ето защо в DPC екипите по интелектуална собственост, разрешаване на спорове, TMT, дружествено право и сливания и придобивания, работят експерти със специфичен опит и познания в областта на телеком индустрия.

Представителен опит:
 • Независим телеком оператор – консултиране на процеса по придобиване на бутиков доставчик на електронни съобщителни мрежи и услуги
 • Частен телеком – консултиране по въпроси, свързани със спазването на нормативната уредба във връзка със зачестили запитвания за трафични данни/метаданни от страна на местни органи и органи на ЕС за предоставяне на данни за потребители на дружеството

Свързани новини

Свързани публикации

Сфери на дейност

Правни услуги за вашия бизнес
Свържете се с нас