Практика

Данъци

Отчитаме общата картина

Със задълбочаване на взаимовръзките и свързаността в световната икономика и функционирането ѝ като единен пазар, данъчната политика и законодателна рамка се променят с безпрецедентни темпове, за да отговорят на нуждите на международния бизнес. Това създава нуждата от проактивни стратегии за управление на данъците.

Лица за контакт

 • Данъчно планиране, стратегии и оптимизиране на данъчното облагане
 • Консултиране относно ДДС режим и режим на акцизите
 • Консултиране относно корпоративно данъчно облагане и данъчно облагане на физически лица
 • Избягване на двойно данъчно облагане
 • Консултиране относно социално осигуряване
 • Данъчни консултиране при търговски преструктурирания и сделки
 • Съдействие при данъчни проверки, ревизии и други данъчни производства
 • Процесуално представителство по данъчни дела
Екипът „се грижи за нашите притеснения и наистина разбира нашите въпроси“  – Chambers

Очакваме неочакваното

Екипът ни предоставя данъчни консултации на компании от всички основни сектори на икономиката. С цел разработване на индивидуални данъчни стратегии и комплексни правни становища, нашите данъчни експерти работят в непрекъснато сътрудничество с останалите отдели, специализирани в областта на недвижимите имоти, дружествено право, антиконкурентни практики, финанси и интелектуална собственост. Отчитайки общата картина и тенденции, експертите на DPC по данъчно право изготвят и предлагат стратегии, съобразени с индивидуалните нужди на клиента.  

Представителен опит:
 • VM Petroleum - правна подкрепа в ежедневните бизнес дейности и консултации по всички данъчни аспекти по експлоатирането на бензиностанции
 • NEVEQ III - цялостен анализ на приложимия данъчен режим, свързан със структурирането на АИФ и ЛУАИФ
 • Еконт Експрес - консултации относно режима на ДДС на пощенските услуги в Европа и разработване на стратегия за оптимизация на ДДС
 • Pfizer Luxemburg SARL - клон България – редовно консултиране по различни данъчни въпроси, включително данъчни аспекти, свързани с бизнес процеси в компанията, ДДС за социални продобивки на служители, данък при източника към изпълнители, осигурителни вноски и др.
 • Agrix - данъчно планиране и структуриране на сделки с недвижими имоти с висока стойност, включително ДДС и корпоративен данък.
„Бях впечатлен от компетентността, отдадеността и енергията на адвокатите.“ – Legal 500

Запазете спокойствие и се доверете на DPC

Екипът на DPC е специализиран в изготвянето на стратегии за оптимизиране на данъчното облагане. Комплексното обслужване включва въпроси, свързани с корпоративно данъчно облагане, трансферно ценообразуване, съдействие при местни и чужди инвестиции, данъчни ефекти при търговски преструктурирания и сделки.

Експертите от екипа ни предоставят и консултиране при данъчни ревизии и данъчно-правни спорове.

Представителен опит:
 • Sişecam Group - консултиране за данъчните последици от корпоративно преструктуриране. Ежедневни консултации по ДДС и въпроси за корпоративния данък, свързани с износ/временен износ на стоки в държави извън ЕС, прилагане на ATAD II и др.
 • Caucasus Cable System Bulgaria - правна помощ на големия доставчик на интернет услуги на едро по отношение на данъчно структуриране на неговите бизнес отношения; консултиране относно прилагането на правила за трансферно ценообразуване и избягване на двойно данъчно облагане, произтичащо от международната дейност на клиента
 • Medicowl Switzerland - консултира известния швейцарски търговец на едро с медицински инструменти относно разширяването на дейността му на българския пазар, включително данъчно структуриране на разширяването
 • BlockChain Tech - съветва бързо развиващата се компания в областта на обмен на криптовалути за всички данъчни последици от нов метод за напълно автоматизиран обмен на най-популярните криптовалути.

Свързани новини

Свързани публикации

No items found.

Сфери на дейност

Правни услуги за вашия бизнес
Свържете се с нас